Kadernota Zwijndrecht biedt perspectief op sluitende begroting

12 juni 2015 door Hennie van der Zouw
Kadernota Zwijndrecht biedt perspectief op sluitende begroting

ZWIJNDRECHT - Belangrijke speerpunten voor Zwijndrecht in de komende jaren zijn jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet. Daarnaast hebben bewoners het belang van goed beheer van de openbare ruimte aangekaart. Denk daarbij aan groen, verkeer en bestrating. Ook voor leefbaarheid en veiligheid is nadrukkelijk aandacht gevraagd.
 
Het college van B&W stelt in de kadernota voor om deze taken bij bezuinigingen zoveel mogelijk te ontzien. Met de kadernota gaat de gemeenteraad de uitgangspunten vaststellen voor de begroting van 2016 en volgende jaren. In de nota wordt aangegeven welke ruimte er is voor plannen en wensen voor het beleid van de gemeente.
 
Voldoende financiële ruimte
Volgens Wethouder Kamsteeg (Financiën) zijn de mogelijkheden voor de gemeente beperkt. "We moeten zuinig zijn. Toch hebben we voldoende financiële ruimte om de prioriteiten van ons uitvoeringsprogramma uit te voeren. Dat is ook belangrijk. Zorg, openbare ruimte en een aangename en veilige woonomgeving zijn onderwerpen die onze inwoners raken. Zij hebben daarover onder meer vorig jaar tijdens de inwonersavond hun mening gegeven."
 
Beperkte maatschappelijke gevolgen
Op een aantal ontwikkelingen heeft de gemeente zelf geen of beperkte invloed. Zaken die het financiële vooruitzicht van de gemeente nadelig beïnvloeden, zijn vooral de lagere bijdrage van het Rijk en de afdrachten voor de samenwerking met de Drechtsteden. Gunstig voor de gemeente is de lage rentestand. Om de begroting sluitend te krijgen heeft B&W in overleg met een werkgroep van de gemeenteraad gezocht naar besparingsmogelijkheden. Wethouder Kamsteeg: "Het is ons daarbij gelukt om voldoende maatregelen te vinden met beperkte maatschappelijke gevolgen." De gemeenteraad bespreekt de kadernota op dinsdag 30 juni 2015.
 
Afval beter scheiden
In de kadernota is uitgegaan van verhoging van de gemeentelijke lasten. Het voorstel is om de OZB vooralsnog te verhogen met alleen de inflatie van 1%. Voor de rioolheffing en de afvalstoffenheffing gaat de gemeente er vanuit dat deze de toegenomen kosten moeten dekken. De Zwijndrechtse inwoners scheiden hun afval nog onvoldoende, wat meer kosten tot gevolg heeft. Daarom stuurt de gemeente aan op beleid en communicatie naar de inwoners om de scheidingsresultaten te verbeteren.

In de komende jaren wordt fors geïnvesteerd in het vernieuwen van het rioleringssysteem. Voor de meerpersoonshuishoudens met een eigen woning betekent een en ander dat de woonlasten – dit jaar € 775 – voor 2016 gemiddeld met ruim € 50 zullen toenemen.
 
Meer mensen met bijstandsuitkering
Een risico waarvoor aandacht nodig is, betreft het aantal mensen met een bijstandsuitkering. Dat aantal is de afgelopen jaren flink toegenomen, met als gevolg extra kosten voor de gemeente. Het college hoopt in het najaar meer duidelijkheid te hebben over de omvang.
 
De Kadernota vindt u via de volgende link

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.