50 Plus stelt vragen over Windenergie aan provincie

06 april 2016 door Hennie van der Zouw
50 Plus stelt vragen over Windenergie aan provincie

ZWIJNDRECHT - Van 50Plus ontvingen we dit bericht over de problematiek rondom de plaatsing van windmolens in de gemeente. 50Plus heeft hierover vragen aan gedeputeerde staten van de provincie Zuid Holland gesteld. Deze vragen staan ook hieronder.

50Plus: "Stichting Bewonerscomité LindtWind te Zwijndrecht is al 5 maanden bezig om het besluit-vormingsproces betreffende windmolens op Groote Lindt in Zwijndrecht te achterhalen en ervoor te zorgen dat de locatie Groote Lindt definitief van de Provinciale kaart verdwijnt.

Begin oktober 2015 heeft de gemeente Zwijndrecht twee informatieavonden voor bewoners georganiseerd, waar het uiteindelijk duidelijk werd waar de windmolens zouden komen, met als gevolg een enorme weerstand onder de bewoners grenzend aan bedrijventerrein Groote Lindt.

Uiteindelijk heeft het College van BenW van Zwijndrecht de zaak op 18 november 2015 zeer plotseling afgeblazen met als redenen, dat de plaatselijke bedrijven niet willen meewerken en er onvoldoende draagvlak is en er veel bezwaren waren gekomen via inspraakreacties op het concept toetsingskader.

Stand van zaken tot op heden:
Op 18 november 2015 heeft Zwijndrecht afgezien van het windmolenplan de Groote Lindt en heeft het Bewonerscomité 1500 handtekeningen aangeboden aan gedeputeerde de heer mr. J.F. Tevens heeft het comité aan de gedeputeerde gevraagd om openheid over de besluitvorming en om Groote Lindt definitief als locatie te schrappen.

Op 13 januari 2016 heeft de Stichting bij de Statencie. ingesproken en bovenstaand verzoek herhaald. Daarnaast wederom een schriftelijk verzoek aan gedeputeerde mr. J.F. (Han) Weber inclusief alle dossiers.

In februari 2016 heeft het College antwoord gegeven dat de gemeente Zwijndrecht een zienswijze heeft ingediend en dat deze formeel wordt meegenomen in het advies Reikwijdte en Detailniveau.

1) Kan het college duidelijk maken hoe het kan dat er in het rapport uit 2005 – Grootschalige windenergie in de Drechtsteden – wordt aangegeven dat de gemeenten concluderen dat Groote Lindt onderzoek locatie bij de provincie dient te worden, in plaats van gewenste locatie, en dat dit door de Provincie niet is gehonoreerd? Zo ja, op grond van welke motivatie? Zo nee, waarom niet.

2) Kan het college aangeven wat de rol van de Drechtsteden in deze besluitvorming is geweest? Zo nee, waarom niet.

3) In de nota Wervelender 2010/2011 is de Kijfhoek als onderzoek locatie opgenomen. Kan het college antwoord geven op de vraag waarom en op grond van welke motivatie dit nooit is onderzocht? Zo nee, waarom niet.

4) Kan het college antwoord geven op de vraag waarom een locatie die niet is opgenomen in de nota Wervelender als onderzoek locatie of gewenste locatie uiteindelijk wel wordt gezien als locatie voor het plaatsen van windmolens? Voorbeeld is het voornemen van de gemeente Dordrecht om windmolens te plaatsen op Krabbepolder/Duivelseiland tegenover Zwijndrecht op een afstand van nog geen 600 meter van een woonwijk. Dit alles na protest van bewoners in Papendrecht tegen de oorspronkelijke plaatsing Merwedezone, tegen horizonvervuiling.
Kan het college deze besluitvorming uitleggen en motiveren? Zo nee, waarom niet?

5) Kan het college uitleggen waarom dat er eerst is gekeken naar de mogelijkheden om windmolens in Hooge Nessepolder te plaatsen in het voorjaar 2014, en vervolgens na grote weerstand van de inwoners van Heerjansdam, is losgelaten en er enkele weken later een intentieverklaring is getekend voor Groote Lindt? Hooge Nessepolder kwam in het rapport van 2013 samen met Bakestein als beste locatie uit de bus, Groote Lindt als slechtste. Zo nee, waarom niet?

6) Uit de notulen van de dorpsraad Heerjansdam  van 28 mei 2014 blijkt het volgende: In het rapport van OCD staat dat er bij de locatie Groote Lindt nog veel kanttekeningen zijn. Volgens burgemeester Schrijer van de Gemeente Zwijndrecht richt de provincie zich op de Groote Lindt en is de locatie Hooge Nesse van de baan. Wie heeft de beslissing genomen om Hooge Nesse Polder te laten verdwijnen als locatie? Wat vindt het college van deze uitspraak en hoe is de besluitvorming tot stand gekomen om Hoge Nesse Polder te laten verdwijnen als locatie? Kan het college hierop antwoorden? En zo nee, waarom

7) Kan het college gemotiveerd uitleggen waarom het uiteindelijke besluit tot het definitief schrappen van Groote Lindt als locatie opgenomen moet worden in het Advies Reikwijdte en Detailniveau. Betekent dit dat de provincie alsnog een inpassingsplan gaat maken op Groote Lindt?

8) Hoe denkt het college over de rol van de gemeente Zwijndrecht in dit hele proces?
a) Mag de gemeente Zwijndrecht de eigen regie houden en eigen alternatieve locaties voorstellen na het teruggeven van de opgave op Groote Lindt in november 2015?
b) Accepteert de provincie een gemeente breed toetsingskader in Zwijndrecht, met aangescherpte eisen aan de plaatsing van windmolens?
c) Hoeveel tijd heeft de gemeente Zwijndrecht concreet als het gaat om het aanbieden van alternatieve locaties in plaats van Groote Lindt?"

Tot zover 50Plus.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.