Eerste stap naar alternatieve plek voor windmolens in Zwijndrecht

04 mei 2016
Eerste stap naar alternatieve plek voor windmolens in Zwijndrecht

ZWIJNDRECHT - Uit onderzoek blijkt dat de zuidzijde van rangeerterrein Kijfhoek langs de hogesnelheidslijn beter geschikt is als plek voor windmolens in Zwijndrecht dan het industrieterrein Groote Lindt. Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om de notities over het locatieonderzoek voor inspraak vrij te geven.

Wethouder Aaike Kamsteeg: "Het vrijgeven voor inspraak betekent nog niet dat de gemeenteraad in zijn vergadering op 17 mei instemt met de keuze voor een alternatief voor Groote Lindt. Geeft de gemeenteraad groen licht voor inspraak, dan betekent dit dat de raad de zuidzijde van Kijfhoek kansrijk acht."

Aanvaardbaar
De centrale vraag is: zijn andere plekken in Zwijndrecht beter geschikt voor windmolens dan industrieterrein Groote Lindt. Bij de verkenning van alternatieve locaties kwamen naast Groote Lindt drie gebieden naar voren: Bakestein, Kijfhoek noord en zuid en Polder Buitenland/Hooge Nesse. Deze zijn allemaal beoordeeld op de criteria voor geluid, slagschaduw, veiligheid, landschap, ecologie en nog enkele punten, zoals ontwikkelingen in het gebied. Ook heeft het college van B&W gekeken of het deze locaties aanvaardbaar vindt voor wat betreft de hinder voor onze inwoners. Uit het onderzoek kwam de locatie aan de zuidzijde van Kijfhoek als betere plek naar voren dan Groote Lindt.

Inspraak
Als de gemeenteraad groen licht geeft, start de inspraak voor een periode van zes weken. Wethouder Kamsteeg: "We vinden het belangrijk dat alle betrokken belangen duidelijk zijn en tegen elkaar worden afgewogen. Naast de officiële bekendmaking geven we uitgebreid aandacht aan het onderwerp in het Stadsnieuws en op onze website. Ook komt er tijdens de inspraakperiode een inloopavond.

Besluit in september
Na de inspraakperiode bereidt het college van B&W een definitief voorstel voor dat op 13 september tijdens de Politieke Markt wordt besproken. Op 27 september komt het onderwerp in de gemeenteraad voor besluitvorming. Voor 1 oktober moet de gemeente Zwijndrecht haar besluit doorgeven aan de Provincie. Als de gemeente geen betere locatie aandraagt, dan blijft Groote Lindt staan in de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM).

De stukken voor de gemeenteraad zijn gepubliceerd op www.raadzwijndrecht.nl, kies vergaderingen en vervolgens 17 mei: Raad Carrousel raadzaal.


De gemeente Zwijndrecht heeft als doel om 20% duurzame energie op te wekken in 2020. Wind kan hieraan een grote bijdrage leveren. Een windturbine van 3 MW (megawatt) levert voldoende energie voor bijna 2.000 huishoudens.

De Provincie heeft in opdracht van het Rijk in tal van gemeenten en regio's locaties aangewezen voor plaatsing van windmolens. In Zwijndrecht wees de Provincie Groote Lindt aan voor 6 MW aan windenergie. Na intensieve discussies trokken het college van B&W en de gemeenteraad de conclusie dat Groote Lindt om verschillende redenen onvoldoende geschikt was voor plaatsing van windmolens. De Provincie is ermee akkoord gegaan dat de gemeente Zwijndrecht op zoek gaat naar een alternatief voor Groote Lindt, mits zij voldoet aan de eisen die de Provincie hanteert.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.