LindWindt doet verslag Zwijndrecht legt locatie windmolens terug bij Provincie

19 mei 2016 door Hennie van der Zouw
LindWindt doet verslag Zwijndrecht legt locatie windmolens terug bij Provincie

ZWIJNDRECHT -  Groote Lindt in 2015 afgewezen als locatie, gisteren besluit Raad dat alternatieven niet beter zijn. Keuze aan Provincie...

Zwijndrecht stopt de zoektocht naar alternatieve locaties voor windmolens. Gevolg: gemeente Zwijndrecht geeft de opgave van de Provincie om 6MW aan windenergie te realiseren en daarvoor een intentieovereenkomst heeft getekend, terug aan de Provincie.
In november 2015 constateerde College en Raad dat Groote Lindt onmogelijk was. Nu concludeert gemeenteraad dat Zwijndrecht ook geen geschikte, andere locatie heeft voor windmolens. De Provincie zal Zwijndrecht echter aan haar opgave houden....

Stichting Bewonerscomité LindtWind sprak tijden de Carrousel in namens de bewoners rond Groote Lindt. Hierbij de volledige tekst.

Inspreektekst Stichting Bewonerscomité LindtWind
Raadsvergadering Gemeente Zwijndrecht 17 mei 2016

Geachte Raadsleden,
Ik ben Francis van Oorschot, voorzitter Stichting Bewonerscomité LindtWind, en spreek hier namens een groot aantal bewoners bij bedrijventerrein Groote Lindt in Zwijndrecht. Vanavond met betrekking tot het voorstel van College van B&W om de alternatieve locatie Kijfhoek Zuid vrij te geven voor inspraak, omdat zij deze geschikter acht dan Groote Lindt. Een mooie nota, weldoordacht en grondig onderzocht door Bosch & Van Rijn, met zelfs méér – 4 -mogelijkheden dan slechts deze ene locatie. Toch wordt er maar 1 locatie aangeboden door het College.

Verantwoording gemeente Zwijndrecht
Daardoor kunnen wij ons helaas niet aan de indruk onttrekken dat deze hele exercitie bedoeld is om dit proces bij de Provincie terug te leggen en de eigen regie uit handen te geven, doordat u het vanavond niet kansrijk acht. Ofwel: de verantwoording NIET neemt voor dit traject? Had Zwijndrecht niet moeten besluiten in 2014 om helemaal GEEN windmolens te willen? Of was het willens en wetens, een manier om van Kort Ambacht een achterstandswijk te maken als het gaat om leefbaarheid, veiligheid en natuur? Het grenst immers aan het industriegebied?

Realiseert u zich dat, met het afwijzen van dit locatievoorstel, de Provincie dan een andere locatie gaat kiezen? Wordt het dan alsnog Groote Lindt of Kijfhoek Zuid? Of Bakestein of Hooge Nesse West? Of heeft deze laatste juist de beste kaarten om het NIET te worden, gezien het voorzitterschap van de Gedeputeerde Bom Lemstra (CDA) van Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde, met onder andere wethouder Henk Mirck als vice voorzitter, raadsleden van Groen Links en D66, Gedeputeerde Weber, en wethouder Kreukniet in het algemeen bestuur? Ondanks dat er geen bezwaren zijn op deze locatie?

Ter herinnering: op 18 november vorig jaar heeft het College het plan om twee windmolens van 180 meter hoog, op 500 meter afstand van duizenden woningen op het terrein van Heerema in Zwijndrecht, afgewezen.

Het besluit is officieel door u genomen dat windmolens op Groote Lindt niet mogelijk zijn en dit aan de Provincie gemeld met het verzoek een alternatieve locatie aan te bieden. U heeft zelfs besloten een gemeente breed toetsingskader op te stellen, zelfs regionaal in te voeren, zodat Dordrecht de overlast niet kan exporteren naar...wéér Groote Lindt. Op grond hiervan dient u Groote Lindt dus hard en duidelijk af te wijzen.

Provincie biedt ruimte alternatieve locaties
Die zogenoemde ‘harde’ toewijzing van Groote Lindt als gewenste provinciale locatie, is namelijk ook in tegenspraak met het recente antwoord van de Provincie: ‘De ontwikkeling van windenergie is niet statisch. Tijdens de uitvoering blijkt dat sommige locaties niet haalbaar zijn en andere locaties, die nog niet op de kaart stonden, wel haalbaar zijn. Na de Nota Wervelender zijn daarom zowel bij de actualisatie van de Provinciale Structuur Visie (PSV) 2012 als in de VRM 2014 locaties afgevallen danwel toegevoegd.

Vragen aan de Raad
• Beseft u de urgentie / noodzaak van het indienen van een alternatieve locatie bij de Provincie?
• Neemt u de verantwoording voor de gevolgen van de getekende intentieovereenkomst door wethouder Mirck met uw instemming?
• Realiseert u zich de consequenties van uw handelen en besluitvorming?
• Beseft u wat de kosten voor de Zwijndrechtse gemeenschap zijn als u nu niet handelt? Zowel financieel als moreel?
• Het hele buitengebied van Heerjansdam tot Zwijndrecht is inmiddels ‘kostbaar ’natuurgebied. Waar is dit vastgelegd in de besluitvorming en wanneer?
• Wordt Groote Lindt een beschermd gemeentelijk industriegebied? Waar de gemeente in stilte de geluidsnormen – die al aan de maximale belasting zitten - nog verder op kan voeren ten gunste van Dordrecht en de bewoners afgedaan als ‘collateral damage’?
• Bent u vergeten dat hier duizenden mensen wonen, die al meer dan genoeg overlast hebben?
• Waarom woont er geen enkele politicus in het gebied rond Groote Lindt?
• Waarom blijft Hooge Nesse buiten schot? Belangen in Heerjansdam?
• D66 raadslid stelt in het AD over innovatieve, alternatieve trechterwindmolens, binnenkort op de markt, ‘dat de Provincie per se wil dat er met bewezen technieken wordt gewerkt.’ Hoe weet zij dit? De provincie stelt, dat zij een opgave heeft om te voldoen aan de rijksopgave op het gebied van grootschalige windenergie. Niet HOE. Of heeft de provincie/het rijk al een besluit genomen dat niet –overlast gevende windmolens verboden zijn?
• Jan de Keijzer, VZ Drechtse Wind, stelt over de trechterwindmolens de vraag: ‘In een laboratorium werkt het, maar in de praktijk ook?’ Heeft hij wellicht andere belangen?
• Was deze houding ook de insteek toen we mensen naar de maan stuurden? Niet doen, want het is geen bewezen techniek? We weten niet zeker of ze terugkomen?
• Is vooruitgang niet juist het gevolg van gewoon doen?

Oftewel: de klassieke, overlast gevende windmolens inruilen tegen een prima alternatief in de vorm van trechterwindmolens, zeker in dichtbevolkt, stedelijk gebied? Papendrecht, Dordrecht, Barendrecht, Alblasserdam. Allemaal nemen zij een standpunt in en doen iets. Zwijndrecht lijkt iets te doen, maar doet in wezen niets. Behalve misschien het bewust creëren van een achterstandswijk – Kort Ambacht en een stuk van Nederhoven?
Beschreven als een rustige woonwijk met veel groen, volgens de gemeente website. De onderzochte vier locaties: Hooge Nesse West, Polder buitenland, Bakestein en Kijfhoek Zuid liegen er niet om: op veel ruimere afstand van veel minder woningen dan Groote Lindt.
Maak uw keuze op basis van de feiten, besluiten, afspraken, verantwoording en vooral integriteit. Niet op basis van eigenbelang, politiek spel en ondeskundigheid is ons dringende verzoek, en verdiep u in de innovaties op het gebied van windenergie zonder overlast als sleutel tot de oplossing.

Neem uw verantwoordelijkheid en kies de beste – minst ongeschikte locatie – voor de burgers van Zwijndrecht. DOE iets, anders had u de eigen regie NIET moeten nemen in 2014.

Dank voor uw aandacht.
Stichting Bewonerscomité LindtWind

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.