Monday 20 September 2021

Alles over Zwijndrecht

Algemeen Belang Zwijndrecht (ABZ) maakt zich zorgen over het illegaal overnachten

24 september 2019 (door Hennie van der Zouw)

ZWIJNDRECHT - Algemeen Belang Zwijndrecht (ABZ) maakt zich zorgen over het illegaal overnachten in geparkeerde vrachtwagens in Zwijndrecht. ABZ heeft daarover vragen gesteld aan het college van B en W. Zie onderstaand bericht.

Geacht College,

ABZ kijkt met zorg naar de groeiende problemen veroorzaakt door vrachtwagenparkeren en overnachten, aan met de name de Lindtsedijk en bij de Uilenkade.
We juichen het toe dat er inmiddels verbodsborden zijn geplaatst om de chauffeurs te attenderen op het feit dat parkeren en overnachten niet is toegestaan. Spijtig genoeg zien wij dagelijks dat deze borden weinig effect sorteren.
Ook zien wij dat er in de regio steeds strenger wordt opgetreden tegen illegaal vrachtwagenparkeren en het overnachten. Zwijndrecht lijkt een afvoerputje te worden. In de samenleving vangen wij de benaming ‘Camping Lindtsedijk’ regelmatig op. Hiermee wordt gedoeld op het illegaal parkeren en overnachten, met de nodige overlast en vervuiling.
Naast overlast willen we benadrukken dat ABZ het ook om humane redenen onaanvaardbaar vindt dat chauffeurs kunnen overnachten op locaties zonder sanitair of passende voorzieningen.

Wij stellen u daarom de volgende vragen:
1. Hoe gaat u het ingestelde verbod daadwerkelijk handhaven?
2. Herkent u de strengere aanpak in omliggende gemeenten met een negatief effect op Zwijndrecht?
3. Deelt u onze mening dat bij overnachten ook voorzieningen, zoals sanitair en stromend water, aanwezig horen te zijn?
4. Spreekt u ondernemers aan op hun verantwoordelijkheden en zo ja, waar leidt dat toe?
5. Welke oplossingsgerichte maatregelen of voorstellen kunnen wij de op de (middel)langere termijn tegemoet zien?

Met vriendelijke groet,
Thomas Loos
Algemeen Belang Zwijndrecht

Lees meer over:

abz illegaal overnachten
Deel dit bericht met je vrienden!