Alles over Zwijndrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'SUN Drechtsteden in 2018: 'We verlenen acute financiële hulp en denken mee''
07mei

SUN Drechtsteden in 2018: 'We verlenen acute financiële hulp en denken mee'

DRECHTSTEDEN - Stichting Urgente Noden (SUN) Drechtsteden (sundrechtsteden.nl) signaleert in haar specifieke rol maatschappelijke ontwikkelingen en deelt deze graag met anderen. Hun jaarverslag 2018 en de door hen opgepikte signalen staan centraal in een bijeenkomst voor raadsleden en instellingen uit de deelnemende gemeenten.

SUN Drechtsteden: 'Wij vormen een centraal adres voor het verlenen van hulp aan mensen die in bijzondere omstandigheden zitten en in urgente financiële nood zitten. Wij hebben in onze eerste 3 jaren ons bestaansrecht bewezen als redmiddel in situaties die niet in de hokjes van de overheidssystemen passen.'

In 2018 hebben hulpverleners ten opzichte van 2017 vaker een beroep gedaan op SUN Drechtsteden.

In 2018 is een bedrag van € 90.190,- toegekend. In 2017 was dat € 75.638,- .

SUN Drechtsteden: 'Wij maken daarbij gebruik van gelden die wij hebben verkregen of in samenwerking worden verstrekt via diverse (zowel regionale als landelijke) fondsen. Het werkgebied is in 2018 vergroot door toetreding van Hardinxveld-Giessendam.'

Signaleringen
In het jaarverslag besteden zij extra aandacht aan hun signaleringsfunctie. Zij lopen tegen situaties aan die niet op zichzelf staan, maar te maken hebben met meer omvattende problemen. Die zullen door andere organisaties moeten worden opgepakt. Zij wijzen hen daarop.

In het oog springend :
- Er zijn steeds meer aanvragen voor medische zorg die niet uit de basiszorgverzekering wordt vergoed. Het gaat bijvoorbeeld om mondzorg, fysiotherapie en traumazorg. Sommige cliënten zijn door schulden niet in staat de eigen bijdrage te betalen of zich aanvullend te verzekeren. En komen niet in aanmerking voor het gemeentelijk zorgpakket. Dit is een groeiend probleem.
- De toenemende schuldenproblematiek verlangt sowieso een andere - meer structurele - aanpak van instanties en hulpverleners.
- De wens tot vergroting van de souplesse van de Sociale Dienst Drechtsteden bij het verlenen van bijzondere bijstand voor cliënten die - weer - op zichzelf kunnen gaan wonen.
- Het voorkomen van huisuitzettingen. Gelukkig is er een dalende tendens mede als gevolg van interventies van onze kant.
- De vele wisselingen bij wijkteams, waardoor nogal eens sprake is van onvoldoende - historische en professionele - kennis.
- De samenwerking met de kerken, die in enkele gemeenten goed verloopt, maar in andere nog onvoldoende van de grond komt.
- De versnippering van hulpverlening doordat allerlei – op zichzelf lovenswaardige - particuliere stichtingen ontstaan, die zich richten op dezelfde doelgroep. De vraag rijst of een bundeling van krachten niet beter zou zijn.

Voor zover het in hun vermogen ligt als kleine organisatie zullen zij deze signaleringen onder de
aandacht brengen van de betrokken instellingen.

Evaluatiebijeenkomst
Het jaarverslag en deze signaleringen staan centraal in een bijeenkomst voor raadsleden uit de
deelnemende gemeenten en instellingen, die gebruik maken van de diensten van SUN Drechtsteden.

Lees hier het gehele jaarverslag van SUN Drechtsteden.Deel dit bericht met je vrienden!