zondag 24 oktober 2021

Alles over Zwijndrecht

Start groot onderhoud Glas in Lood ramen Oude Kerk

11 februari 2019 (door Hennie van der Zouw)

ZWIJNDRECHT - Zwijndrecht heeft een zeer beperkt aantal Rijksmonumenten. Daar moeten we als inwoners van Zwijndrecht zuinig op zijn. De Monumentenwacht is de officiële instantie die elk jaar de rijksmonumenten in Nederland inspecteert. Zo ook de monumentale kerken in Zwijndrecht. Uit de inspectie van de Oude Kerk kwam vorig jaar het advies nar voren om de glas in lood ramen extra aandacht te geven. Een gedetailleerde inspectie door onze adviseur MonumentPlus gaf aan dat er van de tien ramen enige tientallen ruitjes stuk zijn of ontbreken. Ook de loodprofielen die de ruitjes bij elkaar houden hebben veel beschadigingen en zijn uitgezakt door veroudering.

Bovenstaande heeft tot gevolg gehad dat de kerkrentmeesters van de Oude Kerk, met hulp van adviseur Jan Baas van MonumentPlus, dit natuurlijk hebben opgepakt en de nodige acties hebben uitgezet. Er is een gedetailleerde werkbeschrijving gemaakt met in detail beschreven wat en waar er problemen zijn. Op basis van de beschrijving en kostenraming zijn in totaal drie offertes opgevraagd en is gekozen voor een leverancier uit Tilburg, nl. Glas Bedrijf Brabant. Dit is een expert in het repareren en restaureren van glas in lood ramen. Zij hebben onder meer de ramen van de Sint-Janskathedraal in ’s Hertogenbosch gerestaureerd.

Wat gaan we doen?
De te herstellen ramenpanelen worden eruit gehaald en in de werkplaats van de leverancier worden de panelen uit elkaar gehaald, ofwel ontdaan van het bestaande lood. Daarna volgt het snijden van nieuwe glaasjes ter vervanging van de breukglaasjes en/of ontbrekende glaasjes, uit glas van hetzelfde soort, met overeenkomstige kleur en structuur als het originele glas.

In voorkomende gevallen volgt het schilderen van de glaasjes met een schildering overeenkomstig het bestaande glas, en het inbranden van deze verf. Breukglaasjes in cultureel belangrijke gebrandschilderde ramen worden niet vervangen maar via de nieuwste restauratietechnieken gecompleteerd en verlijmd alvorens ze worden hergebruikt. De schilderingen worden hierbij via een 'koudverf-techniek' geretoucheerd. Dan worden de panelen opnieuw verlood, en ingewassen met speciale iets plastisch blijvende glas-in-lood kit. Als afwerking volgt het opbrengen van nieuwe bindloodjes (of koperen binddraadjes) ten behoeve van de bevestiging van de panelen aan verstevigingsroeden. Na terugplaatsing wordt er aan de buitenzijde voorzetglas aangebracht.

De open ramen worden tijdelijk met hout dichtgemaakt. Nadat de eerste ramen gereed zijn, worden de volgende er uitgehaald en aangepakt. Zo worden alle ramen aansluitend aangepakt. De totale doorlooptijd zal enige maanden bedragen. Voor de zomer moet het werk gereed zijn.

Natuurlijk is de financiering wederom een hele grote uitdaging geweest en nog steeds een hot item. Als eigenaar/gebruiker van een Rijksmonument is de Hervormde Gemeente van de Oude Kerk gehouden aan de monumentwet, die heel veel voorschriften bevat m.b.t. aanpak, kwaliteit, keuze van materialen en uitvoering. Dit werkt begrijpelijk erg kosten verhogend. Gelukkig zijn er voor onderhoud en instandhouding van monumenten nog wel subsidie mogelijkheden. Als er een gedegen meerjaren onderhoudsplan is opgesteld, kan een subsidieaanvraag worden ingediend bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de RCE. Natuurlijk weten de kerkrentmeesters van de Oude Kerk van deze mogelijkheid. De oude regeling liep voor ons eind 2018 af en een nieuwe aanvraag voor de periode 2019-2024 is inmiddels ingediend en goedgekeurd. Het hierin onder andere opgenomen groot onderhoud van de glas in lood ramen, is ook goedgekeurd.

Natuurlijk moet de Hervormde Gemeente Zwijndrecht ook een aanzienlijk deel zelf bijdragen. Dit bedrag is begroot op ca. € 50.000,00.

Om als wijk Centrum van Hervormde Gemeente Zwijndrecht ook een deel van de verantwoordelijkheid proberen te nemen, zullen er diverse acties worden opgezet door vele vrijwilligers. Door deze acties en een aantal speciale giften vertrouwt de Hervormde Gemeente erop dat ze een mooi bedrag bij elkaar kunnen brengen. De Oude Kerk is ten slotte een gezichtsbepalend monument in Zwijndrecht.

Als u uw betrokkenheid bij de instandhouding van de monumenten in Zwijndrecht en/of ook de instandhouding van de Oude Kerk graag wil ondersteunen, kunt u een gift overmaken op rekeningnummer: NL86 RABO 0313269610. Graag onder vermelding van “Gift onderhoud GIL”. Giften aan de Oude Kerk  vallen onder de ANBI regeling en zijn dus aftrekbaar bij uw belastingaangifte.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!