maandag 17 mei 2021

Alles over Zwijndrecht

Risico’s lokale verkeersveiligheid aangepakt

17 december 2018 (door Hans Huisman)

ZWIJNDRECHT - De risico’s voor de lokale verkeersveiligheid worden door een samenwerkingsverband van landelijke expertteams, provincies en gemeenten aangepakt. Er komt een landelijk actieplan, waarmee de veiligheid op fietspaden, gevaarlijke rotondes en kruispunten verbeterd wordt.

Bestuurders van bromfietsen kunnen verplicht op cursus worden gestuurd, wanneer zij onder invloed aan het verkeer deelnemen. Voor motorrijders worden de helmen verbeterd en daarnaast worden zij  aangespoord alleen de weg op te gaan wanneer zij een motorpak aan hebben. Extra aandacht krijgen kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals bestuurders van scootmobielen.

Alleen wanneer er sprake is van deugdelijke infrastructuur, veilige voertuigen en goed gedrag, zal het aantal verkeersdoden, gewonden en schadegevallen afnemen.

Behalve het landelijk actieplan, worden de komende maanden ook regionaal concrete plannen gemaakt en maatregelen getroffen. Twee derde van de verkeersdoden vallen namelijk op gemeentelijke wegen en ook op N-wegen gebeuren relatief veel ongelukken.

Voor de gemeente Zwijndrecht zijn verkeersveiligheid en het hiermee samenhangend gedrag van verkeersdeelnemers, een bron van aandacht. Daarom worden er acties en campagnes gevoerd om het verkeer in de gemeente zo veilig mogelijk te houden. Hierbij worden ook de inwoners van Zwijndrecht betrokken, om zo op de hoogte te zijn van hun meningen en ervaringen.

Om de veiligheid rondom basisscholen te verbeteren, worden in Zwijndrecht twee keer per jaar acties gehouden die ertoe moeten leiden dat automobilisten beter opletten; kinderen moeten bij een zebrapad immers altijd veilig kunnen oversteken.

Vóór een wijk opnieuw wordt ingericht, wordt aan de Zwijndrechtenaren naar hun mening gevraagd. Wat vinden zij van de buurt? Zijn er nog zaken op gebied van verkeersveiligheid die hen opvallen? Zo wordt in Zwijndrecht, uit veiligheidsoverwegingen, de kademuur voor restaurant Zomerlust en het Veerplein en een gedeelte van het Maasplein opgehoogd. En vervolgens wordt dit gebied voor de bewoners aantrekkelijker en veiliger gemaakt door het met behulp van de juiste verkeerstechniek autoluw te maken. Hierdoor gaan verbetering van veiligheid en woonbeleving hand in hand.

Zie ook:

Lees meer over:

verkeersveiligheid
Deel dit bericht met je vrienden!