maandag 17 mei 2021

Alles over Zwijndrecht

Maritieme Leergang VMBO in Zwijndrecht een stap dichterbij: 'Werken in de binnenvaart biedt kansen'

11 december 2018 (door Hennie van der Zouw)

ZWIJNDRECHT - De gemeente Zwijndrecht, LOKET Zwijndrechtse Waard en Koninklijke BLN Schuttevaer stellen alles in het werk om een Maritieme Leergang op het VMBO in Zwijndrecht te starten. Met ingang van het schooljaar 2019/2020 kunnen leerlingen van LOKET kiezen voor een samengesteld pakket aan keuzevakken dat gericht is op werken in de binnenvaartsector. Vrijdag 7 december 2019 ondertekenden wethouder Tycho Jansen (Economie, Binnenvaart), wethouder Jolanda de Witte (Onderwijs), Esther van Beelen, directeur van het LOKET, en Co Abercrombie, directeur Koninklijke BLN-Schuttevaer, een intentieverklaring.

De binnenvaartsector is voor Zwijndrecht van groot belang. Zwijndrecht wordt wel de grootste binnenvaartgemeente van Nederland genoemd. Er is veel werk in de binnenvaart en dat biedt nieuwe kansen voor jongeren. VMBO-leerlingen die een opleiding voor de binnenvaart willen doen, kunnen dus vanaf volgend jaar terecht in Zwijndrecht.

Wethouder Tycho Jansen (Economie, Binnenvaart): "Zwijndrecht is de thuishaven van de binnenvaart en we zien dat de binnenvaart zeker als werkgever heel veel prachtige kansen biedt. Deze maritieme leergang is niet alleen voor Zwijndrecht, maar voor de hele regio belangrijk."

Wethouder Jolanda de Witte (Onderwijs): "We willen voortdurend de match tussen het bedrijfsleven – en dan met name de binnenvaart – en het onderwijs verbeteren. Door in te zetten op deze maritieme leergang maken we daar ook concreet werk van."

Betere doorstroming naar vakopleiding
Het LOKET biedt een programma gericht op kennis maken met de binnenvaart. Hierdoor kunnen leerlingen beter voorbereid doorstromen naar het MBO voor de vakopleidingen voor deze sector in Dordrecht en Rotterdam. Zwijndrecht is de eerste gemeente en LOKET de eerste VMBO-school in Nederland waar dit mogelijk is.

Het LOKET is eerder betrokken geweest bij het vormgeven van het keuzevak verbrandingsmotoren voor het profiel Mobiliteit en Transport. Hiermee werden de eerste stappen gezet richting de Maritieme sector. De leergang Maritiem heeft ook raakvlakken met het profiel Produceren Installeren en Energie (PIE). Beide profielen trekken in deze leergang gezamenlijk op.

Kennismaken met leven en werken aan boord
Er wordt een programma opgesteld waarbij leerlingen via excursies en stages kunnen kennismaken met het leven en werken aan boord. Hierbij verzorgt LOKET de lessen, samen met gastdocenten uit de binnenvaartsector. BLN zet zich in om haar leden enthousiast te maken voor het geven van gastlessen en voor het mogelijk maken van bedrijfsbezoeken en stages bij binnenvaartbedrijven. Bij de opzet van het lesprogramma bieden BLN en STC ondersteuning.

Deel dit bericht met je vrienden!