zaterdag 15 mei 2021

Alles over Zwijndrecht

Concept groenbeleid ligt ter inzage: 'Groen doen we samen in Zwijndrecht'

27 november 2018 (door Hennie van der Zouw)

ZWIJNDRECHT - Groen is van groot belang voor inwoners, ondernemers, maar ook voor dieren en de natuur zelf. Groen heeft veel positieve effecten op onze leefomgeving en is van ongekende waarde voor een gezond leefklimaat. College en raad van Zwijndrecht zien daarom een grote meerwaarde in het samen optrekken met de samenleving als het gaat om groen in de omgeving.

In het concept groenbeleid dat ter inzage ligt tot maandag 14 januari 2019, zijn de uitgangspunten opgenomen voor groen in de gemeente Zwijndrecht. De gemeenteraad voerde over het groenbeleid een eerste gedachtewisseling op dinsdag 20 november en zal het debat later vervolgen.

Meerdere doelstellingen
"Wat willen we met groen in Zwijndrecht? Waar draagt groen aan bij? En hoe werkt dit door in goed en betaalbaar onderhoud van het groen?" De uitgangspunten in het concept groenbeleid geven onder andere hiervoor de kaders. Met groen zijn meerdere doelstellingen te bereiken op de thema's, gezondheid, leefbaarheid, klimaat en biodiversiteit.

Stimuleren
Bij ieder project in de openbare ruimte moet er bijvoorbeeld aandacht zijn voor klimaat en groen. Wanneer er een schop de grond in gaat, is dat het moment om onder andere door middel van groen toekomstige problemen door klimaatverandering te voorkomen. Maar juist door die klimaatverandering is groen niet alleen een verantwoordelijkheid van de gemeente. Graag stimuleert de gemeente vergroening van tuinen, particuliere terreinen, speelpleinen, gevels en daken.

Echt samen doen
Wethouder Jacqueline van Dongen (Leefomgeving, Wonen, Klimaat): "Groen doen we samen, betekent dat we het ook echt samen gaan doen. We staan open voor initiatieven vanuit de samenleving en we werken graag samen met inwoners en andere betrokkenen. Bij de uitvoering kan het bijvoorbeeld gaan om vergroening van tuinen, particuliere terreinen, speelpleinen en daken."

Samenleving betrekken
Het college van B&W heeft voor het opstellen van het concept groenbeleid aan verschillende betrokkenen, zoals het Duurzaamheidsplatform en de Stichting Natuur en Landschap, gevraagd wat zij belangrijk vinden voor 'groen' in Zwijndrecht. Het Onderzoekscentrum Drechtsteden informeerde voor de gemeente hoe inwoners van Zwijndrecht het groen ervaren en waarderen. En op de Duurzaamheidsmarkt vorig jaar en ook recent in oktober sprak de gemeente over groen gesproken met inwoners.

Ter inzage
Het concept groenbeleid ligt tot maandag 14 januari 2019 ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 3 te Zwijndrecht en is in te zien op www.zwijndrecht.nl onder concept groenbeleid

Reageren
Reageren op het concept groenbeleid is mogelijk tot maandag 14 januari 2019 door een mail te sturen naar wijkbureau@zwijndrecht.nl of een brief naar Gemeente Zwijndrecht, Postbus 15, 3330 AA  Zwijndrecht.

De gemeenteraad neemt het besluit over het groenbeleid met uitvoeringsprogramma. De reacties worden daarin meegenomen.

Lees meer over:

groen beleid
Deel dit bericht met je vrienden!