vrijdag 28 januari 2022

Alles over Zwijndrecht

Gemeentehuis open op 8 september vanwege Open Monumentendag

3 september 2018

Zaterdag is het weer zover. Het zijn de open Monumentendagen. Voor Zwijndrecht betekent dat dat er een klein aantal monumenten te bezoeken zijn. Voor de vijfde keer wordt de op zaterdag 8 september het gemeentehuis opengesteld voor bezoek.Tussen 11.30 en 16.00 uur.

Ieder jaar komen er een paar honderd mensen af op het gemeentehuis om rond geleid te worden door het oude raadhuis. Men wordt ontvangen via de hoofdingang van de nieuwbouw van het gemeentehuis.

De bodedienst zorgt er voor koffie en thee, terwijl raadsleden zorgen voor de rondleiding met de verhalen over het raadhuis. Een mooi moment om op een andere manier in contact te komen met de gemeente en raadsleden. Het gemeentehuis wat er sinds 1933  staat is de vervanging van het Raadhuis aan het Veerplein.

Het Veerplein is op dit moment een gebied in ontwikkeling maar past geweldig mooi bij het Thema Europa. Zwijndrecht kent met zijn ligging in de Drechtsteden een opvallende plek in Europa. Het Veerplein was lang de overwaadbare plaats waar veerdiensten de verbinding maakten.

De tram naar het Veerplein was een aanvulling op de koetsen en later de auto s die via de Rotterdamseweg hun weg door de Drechtsteden vonden zo het achterland van Europa in. Met de komst van de spoorlijn en later de verkeersbrug werd Europa beter ontsloten.

De huidige drukte op de A16 richting Europa levert nog regelmatig files op waardoor in Zwijndrecht het verkeer opnieuw komt vast te staan. Ooit bij een bezoek aan Zwijndrecht België, door een delegatie van de raad, stonden zij in Dordrecht al stil vanwege een ongeluk op de ring van Antwerpen.

Europa en Zwijndrecht past goed bij elkaar zeker gezien de naamgenoot in België . Zaterdag bent u van harte welkom in het Raadhuis met de passende verhalen met koffie en thee. Een mooi moment  om ook de nieuwe gemeentegids mee te nemen.

Voor Open Monumentendag 2018 is als thema gekozen: ‘In Europa’. Met dit thema sluit de Open Monumentendag in Nederland aan bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het accent zal dit jaar liggen op wat ons in dit deel van de wereld bindt, met aandacht voor internationale architectuurstromingen, vergelijkbare én onderscheidende (bouw)technieken, wederzijdse inspiratie in toegepaste kunsten en uitwisseling van kennis en wetenschap.

Uiteraard zal ook veel aandacht uitgaan naar de historische context waarin monumenten zijn gebouwd en gebruikt. Samen met zo’n vijftig andere landen maakt Nederland deel uit van Europa, samen zijn wij Europa. Of we willen of niet. Een klein continent, maar tegelijk een lappendeken van volkeren, landen, talen en religies, kortom: een multiculturele megamix. Eeuwenlang hebben de volkeren van Europa elkaar op leven en dood bestreden.

Elkaar verdreven of onderworpen. Maar net zo lang hebben ze elkaar opgezocht om verbonden te sluiten, om handel te drijven, om kennis uit te wisselen. Juist omdat elk volk, elk land en elke cultuur iets te bieden had wat de ander niet had. Nederland heeft in die hectische eeuwen van strijd en toenadering beide kanten van de medaille leren kennen. Ons land werd geciviliseerd door de Romeinen, geplunderd door de Noormannen, bezet door de Spanjaarden, ingelijfd door de Fransen, maakte vijf jaar deel uit van het Duitse ‘Dritte Reich’. Maar we dreven ook volop handel, werden schatrijk, sloten vredesakkoorden, namen honderdduizenden vluchtelingen op, werden een vrijhaven voor vrijdenkers. Onze vorsten en adel sloten ‘grensoverschrijdende’ huwelijken, met alle culturele uitwisseling van dien. En veel gebeurtenissen en ontwikkelingen hadden ook een keerzijde die vaak ook nu nog, of soms nu pas, zichtbaar is.

Anno 2018 is er in Europa nog steeds heel veel wat culturen, landen en volkeren van elkaar onderscheidt en scheidt. Maar sinds de Tweede Wereldoorlog is in de meeste Europese landen het besef gegroeid dat er meer is wat ze bindt. Met de Europese Unie, vrede, welvaart en onderlinge solidariteit is er een gemeenschappelijke basis die in de loop van de tijd mede gestalte heeft gekregen in de vorm van ons gemeenschappelijke Europese erfgoed. Of het nu om bodemvondsten gaat, om roerende en onroerende monumenten, om cultuurlandschappen, om handelsroutes, migratie, internationale verdragen, transport, of om immaterieel erfgoed: overal zit wel een Europese dimensie aan.

Lees meer over:

open monumentendag
Deel dit bericht met je vrienden!