Alles over Zwijndrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Portefeuilleverdeling nieuw college Zwijndrecht bekend'
14jun 2018

Portefeuilleverdeling nieuw college Zwijndrecht bekend

ZWIJNDRECHT - Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht heeft de verdeling van de portefeuilles vastgesteld. De verdeling geldt voor de collegeperiode 2018 -2022. Het college bestaat uit twee nieuwe wethouders te weten: Jos Huizinga en Tycho Jansen. De wethouders Jacqueline van Dongen en Jolanda de Witte zetten hun  bestuursfunctie voort. Voorzitter van het college is burgemeester Dominic Schrijer en de interim-gemeentesecretaris is Gerrit Hofwegen.

Nu de portefeuilleverdeling bekend is, gaat het college van B&W voortvarend aan de slag met de uitvoering van het raadsprogramma 'Krachtig Zwijndrecht'. Het college van B&W werkt aan de hand van de belangrijke thema's uit het raadsprogramma. Dat zijn 'Wonen, bouwen en wooncarrière', 'Bestrijding van armoede', 'Welzijn en zorg', 'Veiligheid en leefomgeving'.

Het college zoekt daarbij de samenwerking op, met de gemeentelijke organisatie, maar vooral ook met de gemeenteraad en de samenleving.


Portefeuilleverdeling

Burgemeester Dominic Schrijer heeft in zijn portefeuille:
• Openbare orde/veiligheid
• Algemeen beleidsonderzoek
• Burgerzaken
• Rechtsgedingen en coördinatie rechtsbescherming
• Beleid en uitvoering bijzondere wetten
• Handhaving

Wethouder Jacqueline van Dongen heeft in haar portefeuille:
• Leefomgeving, klimaat en wonen
• Openbare Ruimte en Investeringen Openbare Ruimte
• Duurzaamheid en Milieu
• Natuur en Recreatie
• Dierenwelzijn
• Afval, grondstoffen en energie
• Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (voorlopig)

Wethouder Tycho Jansen heeft in zijn portefeuille:
• Armoede
• Economie
• Financiën
• P&O
• Binnenvaart
• Accommodaties
• Communicatie
• Dienstverlening
• Facilitaire zaken
• ICT en Automatisering

Wethouder Jos Huizinga heeft in zijn portefeuille:
• Ruimtelijke ontwikkeling en Grote projecten
• Grondbedrijf
• Verkeer en Vervoer
• Vergunningverlening
• Monumenten en archeologie
• Commissie Deetman
• Eigenaarsrol verbonden partijen

Wethouder Jolanda de Witte heeft in haar portefeuille:
• Transformatie 3D's (samenvoeging Wmo, Jeugd en Participatiewet)
• Jeugd en Wmo
• Gezondheid
• Onderwijs
• Sport en CultuurDeel dit bericht met je vrienden!