zondag 18 april 2021

Alles over Zwijndrecht

Hoe kom je in contact met mensen die hulp nodig hebben?

25 april 2018 (door Hennie van der Zouw)

ZWIJNDRECHT - Hoe kom je in contact met mensen die hulp nodig hebben? "Als je denkt dat iemand hulp nodig heeft, dan vraag je gewoon of je kan helpen"

Dit is een van de verfrissende oplossingen waarover schoolkinderen de  gemeente Zwijndrecht adviseren als het gaat om armoede en laaggeletterdheid. Het komt regelmatig voor dat mensen die hulp nodig hebben niet weten welke mogelijkheden er voor hen zijn. Denk aan hulp bij eenzaamheid, laaggeletterdheid, rondkomen met een laag inkomen of mantelzorg. Hoe kom je met hen in contact?

In Zwijndrecht groeien ruim 1.200 kinderen op in een arm gezin, 8 procent van de inwoners leeft in een sociaal isolement en het aandeel laaggeletterden wordt geschat op bijna 13 procent.

Wethouder Jolanda de Witte (Welzijn): "We willen graag deze mensen leren kennen, zodat we hen hulp kunnen bieden. Dat is niet altijd eenvoudig. Mensen schamen zich bijvoorbeeld voor hun situatie. Of ze vinden het ingewikkeld om gebruik te maken van de voorzieningen, want als je de brief of het formulier niet snapt, wat moet je dan doen? Ook onbekendheid met het aanbod van voorzieningen komt veel voor."

Kinderen zijn creatief
De gemeente maakt gebruik van haar netwerk in buurten en bij organisaties, instanties en huisartsen om mensen te bereiken. "Met de kinderen pakken we het nu ook op een wat ongebruikelijke manier aan", zegt Jolanda de Witte. "Kinderen zijn creatief en komen met verfrissende oplossingen die verbazingwekkend eenvoudig kunnen zijn."

Gompies
Afgelopen week was de start bij de scholen De Dolfijn aan de Laurensvliet en Develhoek aan de Beethovenlaan. In de loop van het jaar volgen ook andere scholen. Onder begeleiding van ConsultingKids gingen de kinderen aan de slag met het vraagstuk, vertaald naar hun belevingswereld. In het kinderverhaal over Gompies die samen in een bos leven, leidde dit tot de vragen: Hoe weten de Gompies van het Boshuis welke Gompies hulp nodig hebben? En hoe kunnen ze ervoor zorgen dat deze Gompies de hulp ook gaan vragen?

"Maak de kamer leuker"
Enkele oplossingen die de kinderen aandroegen, waren: "Organiseer een buurtfeest, zodat de mensen elkaar beter leren kennen." "Maak een werkplaats voor mensen die weinig geld hebben en voor mensen die bang zijn."  "Maak de kamer leuker, dan voel je je beter." "Of neem een huisdier, dan voel je je minder alleen."

Bel thuis aan en vraag het ze
Maar hoe weten de Gompies wie hulp nodig heeft? "Bel thuis aan en vraag het ze." “Ze kunnen een brief schrijven en voor de mensen die niet kunnen lezen en schrijven, geef je een luister-CD.” “Per dag een klein stukje op de radio en dan komt het ook in de supermarkt, want die hebben de radio aan.” “Als een normaal mens in de stad gaan lopen en als je denkt die heeft hulp nodig, dan vragen en helpen.”

Bovenstaande is een kleine greep uit de grote bak aan adviezen van de kinderen. ConsultingKids vertaalt deze ideeën naar volwassen adviezen, waar de Gemeente Zwijndrecht vervolgens mee aan de slag zal gaan.

Leerzaam voor de kinderen
De gemeente Zwijndrecht liet kinderen eerder meedenken over vragen rond armoede. De lessen zijn voor de kinderen zelf heel leerzaam. Ze leren probleemoplossende vaardigheden zoals bijvoorbeeld doorvragen, oplossingen bedenken vanuit verschillende invalshoeken en samenwerken.

Lees meer over:

gemeente hulp kinderen begeleiding
Deel dit bericht met je vrienden!