maandag 18 oktober 2021

Alles over Zwijndrecht

Kindcentrum De Kim nu ook op SEEF

5 april 2018

ZWIJNDRECHT - Donderdag 5 april heeft wethouder Robert Kreukniet van de gemeente Zwijndrecht het certificaat SCHOOL op SEEF uitgereikt aan christelijk kindcentrum De Kim van PIT kinderopvang & onderwijs. Openbare basisschool De Twee Wieken kreeg een verlenging van het certificaat. Vervolgens stapte de wethouder op de fiets. Onder luid gejuich van de kinderen legde hij een speciaal fietsparcours af en opende zo de tweede praktijkdag van de Verkeersweek van Brede School De Roerdomp waar De Kim en De Twee Wieken onderdeel van uitmaken. Thema van deze week is ‘ga fietsen en doe dat veilig’.

“Een feestelijk moment, want we zien het certificaat als een bekroning van ons werk,” aldus Carla Los, verkeerscoördinator van christelijk kindcentrum De Kim. “Met de hulp van onze enthousiaste verkeersouder Lisa Palmer en mijn collega’s hebben we de verkeersveiligheid rondom ons kindcentrum aangepakt. Ook brengen we de kinderen vaardigheden en kennis bij om op een veilige manier deel te nemen aan het verkeer. We begeleiden de kinderen in hun ontwikkeling tot duurzaam veilige weggebruikers, onder andere met de Verkeersweek. Deze keer staat daarin de fiets centraal. Fietsen is goed voor je gezondheid en voor het milieu. We besteden aandacht aan de veiligheid van de fiets en we oefenen met de kinderen in fietsvaardigheden, zoals fietsen op een smal pad, het betere bochtenwerk en veilig opstappen en wegfietsen.”

'School op SEEF' is het programma in de provincie Zuid-Holland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisonderwijsleeftijd. Uitgangspunt is dat kinderen recht hebben op een veilige, zo zelfstandig mogelijke deelname aan het verkeer. Dat vraagt om een veilige weg, het juiste gedrag en een veilig voertuig.

Op de foto’s:
Boven: Wethouder Robert Kreukniet opent de tweede praktijkdag van de Verkeersweek van De Kim en De Twee Wieken.
Onder: Wethouder Robert Kreukniet overhandigt Carla Los, verkeerscoördinator van kindcentrum De Kim, het SCHOOL op SEEF-certificaat.


Lees meer over:

school de kim op seef
Deel dit bericht met je vrienden!