Alles over Zwijndrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Start restauratie kerktoren en houten lantaarn van de Zwijndrechtse Oude Kerk'
05mrt 2018

Start restauratie kerktoren en houten lantaarn van de Zwijndrechtse Oude Kerk

ZWIJNDRECHT - De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed controleert elk jaar de rijksmonumenten in Nederland. Zo ook de drie monumentale kerken in Zwijndrecht. Uit de inspectie van de Oude Kerk in 2016, kwam het advies de kerktoren meer aandacht te geven. Een gedetailleerde inspectie begin 2017 gaf als uitkomst dat deze en speciaal de houten lantaarn ingrijpend gerestaureerd moeten gaan worden. 

Bovenstaande had tot gevolg dat de kerkrentmeesters van de Oude Kerk aangevuld met een externe adviseur, dit advies natuurlijk hebben opgepakt en de nodige acties hebben uitgezet. Er is als eerste toestemming voor de restauratie gevraagd aan de Algemene Kerkenraad van Hervormd Zwijndrecht.  Na het akkoord is aansluitend een bestek geschreven, er is subsidie aangevraagd bij de Provincie Zuid-Holland, en de aanvraag voor de vereiste omgevingsvergunning bij de Gemeente Zwijndrecht ingediend. Na de ontvangen offertes van vier aannemers is de opdracht gegund aan de Koninklijke Woudenberg uit Ameide.

Natuurlijk is het onderwerp financiering een hele grote uitdaging geweest en nog steeds een hot item. Mede door de bezuinigingen van de overheid van de afgelopen jaren zijn subsidies voor instandhouding van monumenten veel minder geworden, en moet de Hervormde Gemeente zelf zo’n 75% van de benodigde kosten opbrengen. Door de financiële situatie van Hervormd Zwijndrecht op dit moment, is het ook kijkend naar toekomst, heel moeilijk aan de mensen te verkopen dat voor deze restauratie, die zo’n € 200.000,00 moet gaan kosten, zij zelf € 175.000,00 moeten bijdragen. Dit laatste in relatie met de recente noodzakelijke verkoop van twee kerkgebouwen in Zwijndrecht.

Eigenaar/gebruiker van een Rijksmonument is gehouden aan de Monumentenwet die heel veel voorschriften bevat m.b.t. aanpak, kwaliteit, keuze van materialen en uitvoering. Dit werkt begrijpelijk erg kostenverhogend. Om als wijkgemeente ook zelf een deel van de verantwoordelijkheid te nemen, zijn in 2017 al diverse acties opgezet door vele vrijwilligers. Ook in 2018 wordt dit nog vervolgd. Door deze acties, een mooi aantal speciale giften en een spaarpotje van de wijk zelf, zal hierdoor zeer waarschijnlijk ca. 25% van de kosten kunnen worden betaald. Het restant zal uit de financiële reserves van Hervormd Zwijndrecht moeten worden betaald.

Door het Centraal College van Kerkrentmeesters zijn zowel de gemeente als ook de politieke partijen in Zwijndrecht benaderd om het onderwerp “de monumenten in Zwijndrecht” op de agenda te krijgen, en beleid hiervoor te maken. De vraag aan de gemeente was eenvoudig: “moet de kerk er zijn om monumenten in stand te houden”?

Op donderdag 8 maart om 15.00 uur zal de voorzitter van het Centraal College van Kerkrentmeesters de heer G.A. Penning, het officiële startsein geven voor de restauratie van de toren door de onthulling van het bouwbord.Deel dit bericht met je vrienden!