maandag 17 mei 2021

Alles over Zwijndrecht

Hulp nodig bij het kiezen: 'Zwijndrechtse stemhulp op zwijndrecht.mijnstem.nl'

27 februari 2018 (door Hennie van der Zouw)

ZWIJNDRECHT - Gratis openbaar vervoer bieden aan 65 plussers? Meer ontmoetingsplekken voor jongeren creëren? Onderhoud van het groen in de wijk, een taak van de gemeente of van de inwoners? Nieuwbouw in het buitengebied toestaan? Duurzaam ondernemen promoten door het geven van subsidie? Meer geld vrijmaken voor schuldsanering bij gezinnen met schulden?

Over deze en nog veel meer onderwerpen gaat de stemhulp zwijndrecht.mijnstem.nl. Op 21 maart zijn de gemeenteraadverkiezingen. Met de stemhulp kunnen Zwijndrechtenaren hun mening bepalen over de verschillende partijen en programma's.

Stellingen
De stemhulp MijnStem bestaat uit stellingen. Deze gaan over de belangrijkste Zwijndrechtse verkiezingsthema's: verkeer en bereikbaarheid, wijkcentra, groen, wonen en bouwen, milieu, jeugdzorg, armoede, bijstand, jongeren, kindermishandeling, bestuur, asielzoekers en winkelopeningstijden.
De kiezer wordt uitgenodigd aan te geven in hoeverre hij het eens is met een stelling. Bij elk partijstandpunt is een toelichting op te vragen. Na invulling ziet de kiezer met welke partij hij de meeste overeenstemming heeft.

Negen partijen
In Zwijndrecht doen negen partijen mee aan de verkiezingen: ABZ, CDA, ChristenUnie/SGP, PvdA, VVD, D66, ZPP, GroenLinks en SP. Alle partijen zijn betrokken bij de samenstelling van de stemhulp. De stellingen in de stemhulp laten vooral zien op welke thema's de partijen van mening verschillen. Toch hebben partijen er ook voor gekozen om een aantal stellingen op te nemen, waar ze het over eens zijn. Dat is vooral om te laten zien dat ook die thema's belangrijk zijn.

Zie ook:

Lees meer over:

gemeente stemhulp mijn stem
Deel dit bericht met je vrienden!