donderdag 28 oktober 2021

Alles over Zwijndrecht

Gemeente wil ruimtelijke kwaliteit behouden

30 maart 2017 (door Hennie van der Zouw)

ZWIJNDRECHT - Het versturen van voornemens tot aanwijzing van gemeentelijke monumenten en het opnemen van beeldbepalende panden in het bestemmingsplan door de gemeente is inmiddels gestart.

Deze week worden de voornemens tot het aanwijzen van gebouwen en gebieden als gemeentelijk monument, en het op termijn opnemen van gebouwen en gebieden als beeldbepalend pand in het bestemmingsplan verstuurd aan de betrokken eigenaren, bewoners en andere belanghebbenden.

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze of het geven van een reactie.

Het doel van de aanwijzing is om deze gebouwen of gebieden zodanig te beschermen dat sloop niet meer zonder meer mogelijk is en dat deze karakteristieke panden, medebepalend voor de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Zwijndrecht, behouden blijven.

Deel dit bericht met je vrienden!