maandag 18 oktober 2021

Alles over Zwijndrecht

Medewerkers gemeente geven voorbeeld in omgaan met dementie

16 maart 2017 (door Hennie van der Zouw)

ZWIJNDRECHT - Medewerkers van de gemeente Zwijndrecht hebben de online training 'GOED omgaan met dementie' gevolgd. Zij hopen dat meer mensen in Zwijndrecht hun voorbeeld zullen volgen. We krijgen allemaal met dementie te maken, in onze familie- of vriendenkring, maar ook op straat, in de winkel of op het werk.

Vorig jaar sloten de gemeente Zwijndrecht en de regionale afdeling van de Stichting Alzheimer Nederland een convenant om samen aan een dementievriendelijke gemeente te werken. De online training is een van de acties die voortvloeien uit het convenant.

Bewuster
Wethouder Jolanda de Witte (Zorg en Welzijn): " De gemeente staat dagelijks in contact met inwoners. Dan kan het ook voorkomen dat je mensen ontmoet met dementie. Het is belangrijk dat wij goed weten hoe deze mensen de contacten beleven. Daarom ben ik blij dat onze medewerkers het goede voorbeeld geven."

De online training laat met filmpjes verschillende situaties zien. De training heeft de medewerkers bewuster gemaakt van de problemen die inwoners met dementie zoal ervaren in de horeca en bij het naar buiten gaan. GOED omgaan met inwoners met dementie blijft onze aandacht vragen.

Voor elkaar
Het convenant met de Stichting Alzheimer is de basis geweest voor een actieplan.
Op 21 september 2016 is aandacht besteed aan de Wereld Alzheimer dag met een fietsronde door Zwijndrecht. In november 2016 is het 'plan van aanpak dementievriendelijke gemeenschap' met de betrokken organisaties in Zwijndrecht vastgesteld. In het eerste kwartaal van 2017 worden de professionals van het Vivera wijkteam getraind door Alzheimer Nederland om de signalen van inwoners met dementie beter op te vangen en de juiste ondersteuning voor deze mensen in te kunnen zetten.

Iedereen kan meedoen
De online training "GOED omgaan met dementie" laat met filmpjes zien hoe mensen met dementie dingen kunnen ervaren en beleven. De training is een initiatief vanuit het Deltaplan Dementie. De komende 5 jaar willen zij Nederlanders bewust maken van de impact van dementie. Het doel is dat mensen dementie niet alleen weten te herkennen, maar vervolgens ook iets kunnen betekenen voor iemand met dementie of voor een mantelzorger.

Lees meer over:

gemeente dementie omgaan
Deel dit bericht met je vrienden!