zaterdag 23 oktober 2021

Alles over Zwijndrecht

Meer leden voor Bibliotheek in Zwijndrecht

23 februari 2017 (door Hennie van der Zouw)

ZWIJNDRECHT - Verbreding van functie trekt meer jeugd- én volwassenleden. Onlangs werd bekend dat landelijk steeds meer jongeren de bibliotheek weer weten te vinden. Ook bij de Bibliotheek AanZet steeg het aantal leden, en niet alleen onder jongeren. Het ledenaantal in de gemeente Zwijndrecht steeg met gemiddeld 10%. In vestiging Walburg steeg het aantal leden zelfs met 12%. Ankie Kesseler, directeur-bestuurder van de Bibliotheek AanZet: “Dat is een prachtig resultaat, waar we heel trots op zijn. Het bevestigt dat de koers die wij als bibliotheek ingeslagen zijn, aanslaat bij het publiek en dat we voorzien in een behoefte. We zien met name in de vestigingen waar we een bredere dienstverlening dan enkel uitlening hebben, meer leden en bezoekers trekken. AanZet werkt vanuit de filosofie dat wij mensen helpen optimaal deel te nemen aan de samenleving, door ze te voorzien van informatie, vaardigheden én inspiratie. We werken daarvoor op steeds meer vlakken samen met allerlei partners.”

Vernieuwing Walburg
In 2017 wordt Bibliotheek Walburg vernieuwd om nog beter ruimte te kunnen bieden aan verschillende partners en het voorzieningenaanbod voor de bezoekers verder te verruimen. De partners in het maatschappelijke netwerk zullen betrokken worden bij deze herinrichting, zodat de ruimten geschikt zijn voor verschillende doeleinden. Zo sluit de dienstverlening nog meer aan op de behoefte van de inwoners van heel Zwijndrecht.

Groei in hele werkgebied
De Bibliotheek AanZet verzorgt de bibliotheekdienstverlening voor 15 gemeenten in Zuid-Holland. Met 33 grote en kleine vestigingen en in samenwerking met het onderwijs is er altijd een bibliotheek in de buurt. De toename van leden en bezoekers komt onder meer omdat de bibliotheek steeds meer samenwerkt met allerlei partners. Er wordt ook meer dan vroeger ingespeeld op de behoefte vanuit de samenleving. Het aantal jeugdleden voor AanZet steeg in 2016 met 9%. Het aantal volwassenen dat lid werd, steeg met 5% in 2016. Eind 2016 waren ruim 106.000 mensen lid van de Bibliotheek AanZet, 7% meer dan een jaar daarvoor.

Samen werken aan taalvaardigheid
In de huidige maatschappij waar veel van burgers zelf verwacht wordt, biedt de Bibliotheek ondersteuning aan mensen die dat nog niet helemaal zelf kunnen. AanZet werkt met vele partners actief samen aan de bestrijding of voorkoming van achterstanden op het gebied van basisvaardigheden: taal, lezen/schrijven, digitaal en mediawijsheid. Het doel daarvan is dat mensen hun een eigen zaken kunnen regelen en voor zichzelf kunnen zorgen én opkomen.

AanZet voor iedereen
De Bibliotheek AanZet is een onafhankelijke vinder en verbinder van informatie. Die informatie kan te vinden zijn in een ander persoon, andere organisatie, online of in een boek. Je vindt er de juiste, betrouwbare en relevante informatie. Met een uitgebreid programma met workshops, lezingen en cursussen kan iedereen kennis maken met nieuwe ideeën, verhalen en technologie. De bibliotheek is ook plek om te studeren, werken of gewoon met iemand af te spreken. Ongeacht je leeftijd, achtergrond of opleidingsniveau. Je hoeft ook geen lid te zijn om bij de Bibliotheek te komen. Enkel als je materialen wil lenen heb je een lidmaatschap nodig.

Lees meer over:

jeugd bibliotheek informatie groei
Deel dit bericht met je vrienden!