woensdag 20 oktober 2021

Alles over Zwijndrecht

Drechtstedendinsdag op 17 januari in Zwijndrecht gaat onder meer over bereikbaarheid

3 januari 2017 (door Hennie van der Zouw)

ZWIJNDRECHT - Op 17 januari 2017 vindt er weer een Drechtstedendinsdag plaats, dit keer in het gemeentehuis van Zwijndrecht. Tien keer per jaar vergaderen de Drechtraadsleden over onze regio. Dit wordt Drechtstedendinsdag genoemd.

Deze Drechtstedendinsdag begint met een themabijeenkomst 'Statushouders' van 17.00 tot 18.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst worden de Drechtraadsleden geïnformeerd over de nieuwe aanpak van de Sociale Dienst Drechtsteden om deze statushouders (gevlucht, asiel gekregen en nu met een verblijfsvergunning in één van de Drechtsteden) te laten integreren en economisch zelfredzaam te maken.

Om 18.00 uur is de gezamenlijke maaltijd. Na het fractieoverleg starten we om 19.35 uur met een korte vergadering van de Drechtraad. Om 20.00 uur is er een Carrousel Integraal, waarin de kennismaking met de heer S. Vollebregt, voorzitter van de Economic Board, centraal staat. Om 21.00 starten de drie Carrousels: Bestuur en Middelen, Sociaal en Fysiek.

Carrousel Bestuur en Middelen
De Carrousel Bestuur en Middelen heeft een informerende bespreking over het proeftraject 'Maak Verschil'. In dit proeftraject zijn inmiddels gesprekken gevoerd met een aantal wetenschappers en externe experts. Twee van deze gesprekspartners, de heer Groenleer (Regional Law & Governance, Universiteit Tilburg) en de heer Dierikx (ABDTopconsult, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), gaan op 17 januari het gesprek met de Drechtraad aan.

Carrousel Sociaal
De Carrousel Sociaal heeft de volgende raadsinformatiebrieven ter bespreking op de agenda staan:

• Nazorg schuldhulpverlening
• Evaluatie Wmo
• Toepassing WNT bij aanbestedingen Wmo
• Doorrekening opties eigen bijdrage Wmo

Carrousel Fysiek
De Carrousel Fysiek heeft een thematafel Bereikbaarheid. Tijdens deze thematafel informeert portefeuillehouder de heer J.P. Tanis de aanwezige raadsleden over de voortgang op verschillende onderwerpen binnen het dossier bereikbaarheid. De volgende onderwerpen passeren de revue:

• A15 Papendrecht / Gorinchem
• A16 Moerdijkbrug in relatie tot A4 Zuid
• Verduurzaming N3 en tunnelmonden
• Toekomstvisie openbaar vervoer 2040

Prof.dr.ir. L.A. Tavasszy van de TU Delft zal deze onderwerpen met elkaar verbinden en de raadsleden meenemen in de ontwikkelingen en (onbegrensde) mogelijkheden voor de toekomst. De heer Tavasszy gaat met de Drechtraadsleden en  vertegenwoordigers van Royal Haskoning en Goudappel Coffeng (zij deden onderzoeken naar de A15 en A16) het gesprek aan.

Lees meer over:

A15 A16 bereikbaarheid moerdijk
Deel dit bericht met je vrienden!