Monday 20 September 2021

Alles over Zwijndrecht

Veilig stellen toekomst Natuur- en recreatieschap IJsselmonde

2 december 2016 (door Hennie van der Zouw)

ZWIJNDRECHTSE WAARD - Twee van de deelnemers aan het natuur- en recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) gaan uittreden, namelijk de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam. Over de voorwaarden van uittreding en de financiering daarvan is met hen onderhandeld.

De provincie is bereid om gedurende acht jaar een forse financiële bijdrage te leveren aan het recreatieschap. Met de gemeente Rotterdam, de grootste financier van het NRIJ, is het nog niet gelukt om tot een overeenkomst te komen.

Verder dooronderhandelen met gemeente Rotterdam
Het is de intentie om op de lange termijn over voldoende financiële middelen te beschikken om het beheer en onderhoud van de recreatiegebieden te kunnen garanderen. De colleges van de overige vijf deelnemende gemeenten hebben daarom besloten om het komende half jaar verder door te onderhandelen met de gemeente Rotterdam om tot een voor het recreatieschap aanvaardbaar voorstel te komen. Mocht dit niet lukken, dan leidt dit tot opheffing van het recreatieschap. In dat geval moeten alle partijen (dus ook de provincie en Rotterdam) met elkaar afspraken maken over het toekomstig eigendom en beheer van gebieden.

Het voorstel om verder door te onderhandelen met de gemeente Rotterdam wordt aan de raden van de gemeenten voorgelegd.

Natuur- en recreatieschap IJsselmonde (NRIJ)
Het natuur- en recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) draagt zorg voor het onderhoud van natuur- en recreatiegebieden op IJsselmonde. In de gemeente Zwijndrecht betreft dit de gebieden Hooge Nesse en Veerplaat.

Huidige deelnemers aan de NRIJ zijn de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk, Rotterdam en Zwijndrecht.

Deel dit bericht met je vrienden!