donderdag 6 mei 2021

Alles over Zwijndrecht

Alternatieve locaties voor Groote Lindt en Balij dichterbij

13 juni 2016 (door Hennie van der Zouw)

ZWIJNDRECHT - Windenergie Zuid-Holland: CU en PVV nemen het voortouw in zuivere politiek om vertrouwen burger terug te winnen, in dit 'wonderlijke' windmolenproces. Waarom geen alternatieven?

Gedeputeerde mevrouw Bom-Lemstra houdt star vast aan de ingeslagen weg, ondanks haar recente uitspraak: 'Het windmolenproces is niet statisch. Er kunnen locaties afvallen, danwel worden toegevoegd.' De Commissie zette haar voor het blok door te besluiten dat het voorstel, de door beide partijen aangedragen alternatieve locaties, in ruil voor Groote Lindt en Balij, voor behandeling naar de Staten gaat. Wordt dus vervolgd.

Statencommissie Ruimte & Leefomgeving
Het was een zeer druk bezochte Commissie Ruimte & Leefomgeving vergadering op 8 juni 2016 bij de Provincie Zuid Holland. Met maar liefst 12 insprekers, die bijna allemaal als doel hadden: het schrappen van de locatie die de Provincie heeft aangewezen als locatie voor windmolens, namelijk Groote Lindt in Zwijndrecht en Balij bij Pijnacker Nootdorp.

Stichting Bewonerscomité LindtWind sprak ook in voor Zwijndrecht met de volgende tekst:

"Geachte Statenleden,
Er is iets absurds gaande in Zwijndrecht. Zwijndrecht ziet plots geen enkele locatie voor windmolens. Wel jammer dat Groote Lindt dan blijft staan, terwijl vorig jaar is besloten dat het daar NIET kan. Nog vreemder: dat de gemeente Zwijndrecht met dezelfde bestuurders, al in 2011 heeft besloten dat Groote Lindt en Kijfhoek NIET kunnen vanwege veiligheidsrisico’s. Op Groote Lindt vanwege de aanwezigheid van chemische installaties.

Diezelfde bestuurders zijn vrolijk doorgegaan met het TOCH mogelijk maken van windmolens op Groote Lindt. Gestopt op Groote Lindt vanwege het ontbreken van draagvlak onder bewoners en grondeigenaren.

Geen woord over veiligheid die in het geding is voor duizenden bewoners en werknemers in de zeer dicht aangrenzende woonwijk.

Gedwongen om een alternatief voor Groote Lindt aan te bieden bij de Provincie, die Zwijndrecht aan haar opgave voor 6MW blijft houden.

Wónderlijk dat het samenstellen van de alternatieve onderzoeklocaties, toch ook weer Groote Lindt bevat, en als klapper: Kijfhoek Zuid – ‘veel beter geschikt dan Groote Lindt’ – notabene door de wethouder aangeboden als ENIGE keuze; juist díe locaties, die de gemeente had afgewezen in 2011.

Enfin: zoals was te verwachten verschoot de Raad recent van kleur bij dit voorstel, en gooide zij álles overboord; óók die prima geschikte, alternatieve locaties, waar weinig tot geen overlast is: Hooge Nesse West, Bakestein en Polder Buitenland.

Eind van het liedje is, dat Groote Lindt vooralsnog blijft staan als provinciale locatie. De eigen regie – heel handig gespeeld – weer terug bij de grote ‘boosdoener’: de Provincie. Opluchting alom in Zwijndrecht.

Conclusie:
De gemeente Zwijndrecht heeft bewezen NIET competent te zijn in het voeren van de EIGEN REGIE. Dit is een ongeloofwaardig, wispelturig, kostbaar en bovenal absurd proces. Minstens twee wethouders waren al in functie in 2011, toen zij Groote Lindt officieel afkeurden als locatie voor windmolens, op basis van VEILIGHEIDSRISICO’S vanwege chemische installaties. Idem Kijfhoek.

Diezélfde wethouders volharden in het opvoeren van Groote Lindt als locatie - en zelfs Kijfhoek - voor windmolens, de veiligheid en inwoners dus volledig negerend. En de Provincie houdt vast aan Groote Lindt vanaf de tekentafel en is NIET zelf komen kijken, behalve PVV en 50PLUS.

Daarom: als de gemeente Zwijndrecht, die blijkbaar te kampen heeft met collectief bestuurlijk geheugenverlies, er zélf niet op aandringt om Groote Lindt te verwijderen, doen wij het maar.

Neem in vredesnaam uw verantwoording voor ONS, burgers. Zórg dat die molens er komen op een andere plek. ‘Het windmolenproces is NIET statisch; er kunnen locaties afvallen en bijkomen’, aldus de Gedeputeerde.

Groote Lindt betekent vertraging, een onmogelijke businesscase en dús GEEN molens. KIES uit de alternatieve locaties die voor handen zijn en schrap Groote Lindt. De Provincie heeft nu de REGIE.

KIES voor alternatieve trechterwindmolens die geen gevaar voor de veiligheid vormen.

KIES voor de burger, die een dringend beroep op u doet. Van de gemeente Zwijndrecht moeten we het overduidelijk NIET hebben.

KIES voor uw kerntaak en bescherm de burger."

Lees meer over:

energie windmolens lindtwind
Deel dit bericht met je vrienden!