donderdag 6 mei 2021

Alles over Zwijndrecht

Informatie over de onderzoeksplicht voor galerijflats

2 juni 2016 (door Hennie van der Zouw)

ZWIJNDRECHT - In 2011 is bij een flat in Leeuwarden een galerijvloer bezweken. Sindsdien is bij veel soortgelijke galerijflats al vrijwillig onderzoek uitgevoerd naar de galerijvloeren en balkons. Nog niet alle flatgebouwen zijn goed onderzocht. Daarom heeft minister Blok voor Wonen en Rijksdienst per 1 januari 2016 een onderzoeksplicht ingesteld voor galerijflats in het kader van de constructieve veiligheid van de galerij- en balkonvloeren.

Galerijflats van voor 1975
Het gaat hoofdzakelijk om galerijflats van voor 1975 en om galerij- en balkonvloeren die zijn vast gestort aan de binnenvloeren van de woningen. Een direct zichtbaar kenmerk is het ontbreken van consoles (ondersteuning) onder de vloeren.

Onderzoeksplicht eigenaren: onderzoek uitvoeren voor 1 juli 2017
Op basis van deze onderzoeksplicht moeten eigenaren van galerijflats een onderzoek laten uitvoeren naar de constructieve veiligheid van de galerij- en balkonvloeren. Dit onderzoek moet voor 1 juli 2017 zijn uitgevoerd. Als uit het onderzoek blijkt dat de constructie onvoldoende is, dan zal de eigenaar van de flat maatregelen moeten nemen om alsnog te voldoen aan de constructieve veiligheidseisen van het Bouwbesluit 2012. De gemeente kan het onderzoeksrapport opvragen en handhavend optreden op basis van de zorgplicht (Woningwet artikel 1a) als niet wordt voldaan aan deze onderzoeksplicht.
De gemeente heeft woningbouwcoöperaties en verzorgingshuizen over de onderzoeksplicht geïnformeerd.

Onderzoeksaanpak vooraf melden aan de gemeente
De gemeente heeft de taak om toe te zien op de naleving van de Woningwet. Eigenaren van flatgebouwen die onderzoek laten uitvoeren wordt ten zeerste aangeraden om de onderzoeksaanpak vooraf te melden aan de gemeente.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw verhuurder.

Algemene informatie vindt u hier.

Deel dit bericht met je vrienden!