donderdag 6 mei 2021

Alles over Zwijndrecht

Yes opent nieuwe locatie met christelijke identiteit

1 juni 2016

ZWIJNDRECHT - Yes Kinderopvang heeft een aantal locaties met een christelijke identiteit. Op deze locaties werkt Yes met thema’s die aansluiten bij de christelijke identiteit en luisteren de kinderen bijvoorbeeld naar verhalen uit de Bijbel. Na de zomervakantie opent Yes nóg een christelijke opvang. Deze locatie -met een peuterspeelgroep (2-4 jaar) en een buitenschoolse opvang (vanaf 4 jaar)- is gevestigd in GBS De Wegwijzer, Hoofdland 2 in Zwijndrecht. De identiteit van de opvang sluit goed aan bij de identiteit van De Wegwijzer.

Christelijke identiteit
De doorgaande christelijke leerlijn vanuit de basisschool en de christelijke waarden en normen vormen de basis voor de invulling van de opvang voor peuters en basisschoolleerlingen. Yes stemt de specifieke invulling van de christelijke identiteit af met GBS De Wegwijzer. Waar mogelijk ondernemen opvang en onderwijs gezamenlijk activiteiten of sluiten ze bij elkaar aan.

De vaste medewerkers op deze locatie onderschrijven de christelijke visie van De Wegwijzer en verzorgen de opvang vanuit overtuiging. Christianne, locatiemanager van Yes: ‘Op de peuterspeelgroep zingen we bijvoorbeeld liedjes en kiezen we thema’s die aansluiten bij de christelijke identiteit. Ook lezen we Bijbelverhalen. Op de buitenschoolse opvang bidden en danken we rondom het eten, kiezen we passende onderwerpen en hebben we aandacht voor normen en waarden. Timotheus is de methode waar we mee werken.’

Peuterspeelgroep
De christelijke peuterspeelgroep verhuist van de locatie Van Karnebeekpad naar de locatie Hoofdland. De peuters en kleuters van GBS De Wegwijzer zitten dan op dezelfde locatie. De Yes-medewerkers met een christelijke achtergrond bereiden de twee- tot vierjarige kinderen voor op de stap naar basisschool De Wegwijzer. De peuters komen tijdens de schoolweken twee dagdelen per week, op dinsdag- en donderdagochtend, van 08:30 tot 11:30 uur spelen.

Spelenderwijs maken ze kennis met de bijbelverhalen, bidden, danken en liedjes die bij een thema passen. Bij de keuze van de thema’s wordt rekening gehouden met de christelijke waarden en normen. Kinderen komen bij elkaar op bezoek, genieten van gezamenlijke activiteiten en maken alvast kennis met de leerkrachten van de onderbouw. Als de kinderen op vierjarige leeftijd naar de basisschool gaan, zijn ze al gewend aan bepaalde routines, zoals in de kring zitten, naar het toilet gaan en zelf hun jas aandoen. Op deze manier is de stap naar de basisschool straks al een stuk kleiner. Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag, kunnen hiervan gebruikmaken op de peuterspeelgroep. Voor ouders die hier geen recht op hebben, heeft Yes Kinderopvang een aantal subsidieplekken.

Buitenschoolse opvang
De kinderen van GBS De Wegwijzer, locatie Hoofdland, blijven na de zomervakantie op school voor de buitenschoolse opvang. Nu nog gaan ze naar de bso op het Van Karnebeekpad, ook een vestiging van De Wegwijzer. De bso op het Van Karnebeekpad blijft ook open. Het is prettig voor de kinderen dat de opvanglocatie ook de vertrouwde plek is waar ze naar school gaan. Bso is zo’n groot feest voor de kinderen en zo goed voor hun ontwikkeling, dat het niet alleen handig is voor werkende ouders, maar dat kinderen er ook graag naartoe gaan als hun ouders wel thuis zijn. De verschillende pakketten van Yes! maken het mogelijk om de opvang goed aan te laten sluiten bij de verschillende individuele wensen van ouders. Met of zonder opvang in de vakanties, met of zonder opvang tijdens studiedagen en bijzonder veel keuze in het aantal vakantieweken en studiedagen indien u hiervoor kiest. Kiest u voor het pakket Altijd welkom? Dan hoeft u nergens meer aan te denken en kan uw kindje altijd komen, terwijl u maar voor drie dagen per week betaalt. De uurtarieven zijn laag bij Yes! en de openingstijden ruim; de bso begint om 07:00 uur en is open tot 18:30 uur.

Lees meer over:

yes hoofdland kindopvang
Deel dit bericht met je vrienden!