zondag 23 januari 2022

Alles over Zwijndrecht

Huurverhoging bij Woonkracht10 gelijk aan inflatie

28 april 2016 (door Hennie van der Zouw)

ZWIJNDRECHT - Beperkte huurverhoging voor huurders met een huishoudinkomen tot € 44.360,-. Woonkracht10 kiest ook dit jaar bewust voor een lage  huurverhoging van 0,6% voor huurders met een laag en midden huishoudinkomen. Dit percentage is gelijk aan inflatie. Hiermee neemt de corporatie haar verantwoordelijkheid om de huren betaalbaar te houden. Ruim tachtig procent van de huurders van Woonkracht10 behoort tot de doelgroep met een huishoudinkomen tot € 44.360,-. Huurders met een hoger huishoudinkomen krijgen een huurverhoging van 4,6%.

“De keuze voor een inflatievolgende huurverhoging voor die mensen die daar het meeste baat bij hebben, komt voort uit onze wens de huren voor hen niet te hoog te willen laten oplopen.", aldus Erwin Zwijnenburg, nieuwe bestuursvoorzitter bij Woonkracht10 sinds 1 maart dit jaar. “Door naast de 0,6% huurverhoging voor de lage en midden inkomens ook de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging door te berekenen aan hogere inkomens, zorgen we voor voldoende financiële ruimte om te blijven investeren in het onderhoud van de woningen en ons in te zetten voor leefbare wijken.”

Betere prestaties
Woonkracht10 sneed vorig jaar fors in haar organisatie en breidde haar online dienstverlening uit. Met als doel de klanten 24 uur per dag te kunnen helpen en de organisatiekosten zoveel mogelijk te beperken. Zwijnenburg: “Ons doel om de woningen betaalbaar te houden staat direct in relatie tot de keuze voor een efficiënte organisatie. Helaas is onze dienstverlening nog niet naar tevredenheid van onze klanten. Daarover zijn we in goed overleg met de CombiRaad, het platform van huurdervertegenwoordigers. Iedere dag werken we hard om de dienstverlening te verbeteren. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken naar tevredenheid van onze klanten, het heeft wel zijn tijd nodig.”

Dit jaar ontvangen alle huurders van Woonkracht10 vóór 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs.

Lees meer over:

woonkracht10 huurverhoging
Deel dit bericht met je vrienden!