vrijdag 22 oktober 2021

Alles over Zwijndrecht

Thema avond duurzame energie CDA Zwijndrecht: Duurzaam en leefbaar kunnen hand in hand

11 april 2016 (door Hennie van der Zouw)

ZWIJNDRECHT - De Thema-avond over duurzame energie georganiseerd door het CDA Zwijndrecht, bevestigt dat welzijn van mensen voorop staat in de energietransitie.

Op 7 april 2016 organiseerde de CDA afdeling Zwijndrecht-Heerjansdam een thema-avond over duurzame energie in Zwijndrecht. Lokaal en Provinciaal niveau van CDA waren vertegenwoordigd, Drechtse Wind en Stichting Bewonerscomité LindtWind. Iedereen was het eens over het feit, dat de energietransitie naar duurzaamheid waar we voor staan, urgent is, en dat daar een gezamenlijke inspanning voor moet worden geleverd. ‘Dat dit niet van de één op de andere dag geregeld kan zijn, is bekend’, aldus mevrouw Verkoelen, Statenlid CDA Provincie Zuid-Holland. ‘Maar de tijd begint te dringen en het is aan de inwoners om dit te realiseren, met de juiste ondersteuning vanuit de overheid. Het is geen kwestie van enkelvoudige keuzes, maar juist van een combinatie van de diverse duurzame energievormen.’

Windenergie
Iekje Berg bevestigt, ‘dat in de windenergie discussie het welzijn van de mens centraal moet staan’. Jan de Keizer, Voorzitter van Drechtse Wind geeft aan, ‘dat de focus ligt op People en Profit: lokaal samenwerken en burgers moeten de kans krijgen om iets te doen.’ Jan Gerd van Senden, Penningmeester Stichting LindtWind, ‘onderstreept het belang van leefbaarheid, veiligheid en gezondheid voor de belanghebbende bewoners in dit complexe windenergie dossier, en wijst op de innovaties in windturbines, die al snel beschikbaar zijn en daarmee de overlast voor bewoners en dieren wegneemt, en een hoger rendement heeft dan de conventionele windturbines.‘

Samenwerken Drechtsteden
Jan Gerd van Senden, Stichting LindtWind, ‘pleit voor een goede regionale samenwerking om de balans te houden tussen leefbaar en duurzaam. In het overvolle Drechtstedengebied, waar vele gemeentes worstelen met de opgave van de provincie om windenergie op te wekken, is het noodzakelijk om met elkaar goed te kijken naar de innovaties op het gebied van windturbines en hun invloed op de (leef)omgeving. Zo combineren we het welzijn van de mens en de planeet, én creëren we een win-win situatie voor iedereen.’

Deel dit bericht met je vrienden!