woensdag 19 januari 2022

Alles over Zwijndrecht

Forse verbetering veiligheid Zwijndrecht

19 februari 2016

ZWIJNDRECHT -  Het Actieprogramma Veilig ligt op koers. Op alle onderdelen van het programma zijn goede resultaten geboekt. Dat staat in de voortgangsrapportage 2015 die het college vandaag naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Belangrijkste thema's van het Actieprogramma zijn het terugdringen van het aantal inbraken en diefstallen, verbetering van de leefbaarheid in de wijken Noord en Kort Ambacht en het versterken van de veiligheid op de bedrijventerreinen.

Het programma is eind 2013 samen met partners opgezet om het veiligheidsbeleid van de gemeente te vertalen naar een aanpak die resultaten oplevert. De resultaten van het Actieprogramma zijn ondermeer zichtbaar in cijfers van de politie.

Politiecijfers
Uit die cijfers blijkt dat het aantal woninginbraken in 2015 met 27,7% is gedaald, vergeleken met het peiljaar 2013 (van 202 naar 146). De diefstallen uit motorvoertuigen daalden in 2015 met maar liefst 39,7% (van 307 naar 185). Ook het aantal inbraken uit garages en schuren is ten opzichte van 2013 iets gedaald (van 46 naar 39). Door de invoering van cameratoezicht (in december 2014) bij het station daalde het aantal fietsendiefstallen van 87 in 2014 naar 41 in 2015.
Het aantal meldingen van overlast door jongeren nam in 2015 in heel Zwijndrecht af met 15% t.o.v. 2013 (van 435 naar 366). In Noord zelfs met 47,5% (van 181 naar 95).

Voortgang programma
Het afgelopen jaar is er op alle veiligheidsterreinen veel gedaan en bereikt door onze partners, inwoners, ondernemers, politie en gemeente.
Burgemeester Schrijer: "De voortgang van het programma en de geboekte resultaten stemmen tot ruime tevredenheid. De resultaten laten zien dat de aanpak van het Actieprogramma werkt én loont. Als college zijn we pas tevreden als ook onze inwoners vinden dat de veiligheid en de leefbaarheid in Zwijndrecht is verbeterd en deze hoger waarderen dan voorheen. Dat zal moeten blijken uit de resultaten van de Veiligheidsmonitor die in maart bekend worden gemaakt."

Een overzicht van alle cijfers en bereikte resultaten is te vinden in de Voortgangsrapportage 2015, te vinden op www.raadzwijndrecht.nl.

Actieprogramma Veilig 2014 -2018
Het Actieprogramma Veilig beschrijft de aanpak van veiligheid in de gemeente Zwijndrecht voor de  periode 2014-2018. Het actieprogramma is tot stand gekomen in overleg met alle betrokken partners op het gebied van veiligheid en is opgebouwd rond de thema's: veilige woon- en leefomgeving, bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid, fysieke veiligheid en integriteit en veiligheid. Per thema zijn doelstellingen geformuleerd.

Deel dit bericht met je vrienden!