donderdag 28 oktober 2021

Alles over Zwijndrecht

Vluchtelingen vertrekken naar Gorinchem

20 januari 2016

ZWIJNDRECHT -  Vrijdag 29 januari vertrekt de groep van 19 vluchtelingen uit Zwijndrecht. Zij gaan naar een noodopvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) in Gorinchem. Deze noodopvang is voor langere tijd en biedt de vluchtelingen de mogelijkheid om een begin te maken met de asielprocedure.

Met het vertrek van de groep vluchtelingen komt een einde aan de periode van ruim drie maanden kleinschalige crisisnoodopvang aan de Hobbemastraat in Zwijndrecht.

Sinds oktober biedt de gemeente onderdak aan een kleine groep vluchtelingen. In eerste instantie was uitgegaan van een crisisnoodopvang voor vier tot zes weken. Omdat de reguliere opvangplaatsen volzaten, is de crisisnoodopvang later met een aantal maanden verlengd. Met als einddatum eind maart 2016. Op verzoek van het COA gaat de groep nu eerder weg uit Zwijndrecht.

Gastvrij onthaal
Burgemeester Dominic Schrijer: "Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen zich hebben ingezet om de vluchtelingen gastvrij te ontvangen en hen een tijdelijk thuis te bieden.

Onder aansturing van de werkgroep Caritas en medewerkers Graag Gedaan hebben inwoners, kerken, moskeeën, (sport)verenigingen, instanties zoals Diverz en de gemeente, geholpen met de opvang van de vluchtelingen. Door kleding of huisraad te schenken, taallessen te geven, de vluchtelingen te begeleiden of activiteiten te organiseren.

Terugkijkend op de afgelopen periode kunnen we constateren dat de geboden kleinschalige opvang in onze gemeente goed is verlopen. Mede namens het college wil ik alle mensen die hieraan hebben meegeholpen hartelijk bedanken."

Deel dit bericht met je vrienden!