donderdag 28 oktober 2021

Alles over Zwijndrecht

Gemeente mag meer rekening houden met verkeersgedrag bij inrichting openbare ruimte

20 januari 2016 (door Hennie van der Zouw)

ZWIJNDRECHT - De rekenkamercommissie Zwijndrecht heeft het verkeersveiligheidsbeleid  van de gemeente onderzocht en concludeert dat de gemeente het verkeerstechnisch veilig inrichten van de openbare ruimte beter mag afstemmen op het daadwerkelijk verkeersgedrag van bewoners en weggebruikers. Het gedrag van verkeersdeelnemers laat zich immers niet voorspellen aan de hand van modellen en ontwerpvoorschriften   Meer rekening houden met het verkeersgedrag komt de verkeersveiligheid en een doelmatige inrichting van de openbare ruimte ten goede. Om fietsers te waarschuwen voor gladde wegen heeft de commissie een nieuw bord ontworpen.

De gemeente sluit bij het ontwerpen en inrichten altijd compromissen  omdat de beschikbare ruimte en – middelen beperkt zijn. Hierdoor kunnen de  maatregelen niet altijd het gewenste verkeersveiligheidseffect opleveren.

De rekenkamercommissie doet een aantal aanbevelingen om deze afstemming te verbeteren. De commissie beveelt aan in het nieuwe gemeentelijke verkeers- en vervoersplan de aspecten fysieke inrichting, educatie, handhaving en gedrag veel sterker met elkaar te verbinden bij het bepalen van doelstellingen en instrumentarium.

Op projectniveau beveelt de rekenkamercommissie aan om bij besluitvorming over wegreconstructies expliciet aandacht te besteden aan verkeersveiligheid en de betrokkenheid van gebruikers.

Omdat ook bij een goede voorbereiding de praktijk toch anders kan uitpakken beveelt de rekenkamercommissie tenslotte aan om ruimte te reserveren voor maatregelen om het daadwerkelijke verkeersgedrag enige tijd na afronding van een project bij te kunnen sturen.

Nieuw Bord
De leden van de rekenkamercommissie hebben als onderdeel van het onderzoek concrete verkeerssituaties gefotografeerd en geanalyseerd en constateerden dat er nog geen verkeersbord bestaat dat fietsers waarschuwt voor gladheid. Bij een fietspad staat daarom nu een waarschuwingsbord van een auto die slipt, wat natuurlijk tot verwarring kan leiden over de status van het pad. Daarom is bijgevoegd verkeersbord door de commissie ontworpen. Het ontwerp is samen met het rapport op 19 januari  aangeboden aan de gemeenteraad.

Deel dit bericht met je vrienden!