vrijdag 22 oktober 2021

Alles over Zwijndrecht

Algehele zondagopenstelling haalt geen meerderheid

20 november 2015

ZWIJNDRECHT - De kogel is door de kerk zou je letterlijk en figuurlijk kunnen stellen. Zwijndrecht krijgt zijn zondagopenstelling voor winkels en winkeliers die dat willen.   De gemeenteraad van Zwijndrecht had al eerder in een carrousel gesproken over de winkeltijden in Zwijndrecht.

De gemeenteraad had drie scenario s voorgelegd gekregen met als doel daaruit de discussie te voeren. Hoewel al van tevoren duidelijk was wie voor en tegenstanders waren  was het toch maar afwachten hoe het uiteindelijk in de raad zou uitpakken.

Fervent of beter principieel tegenstander Andries van Gemerden van de CuSGP deed zijn uiterste best om de zondagopenstelling tegen te houden. Zijn argument kort samengevat is de zondagsheiliging. In zijn kielzog vond hij negenentwintig briefschrijvers die de gemeenteraad aangeschreven hadden.

Bij aanvang van de raadsvergadering was nog niet geheel duidelijk of en welk voorstel het zou halen alhoewel er een duidelijke tendens was naar meer openstelling op zondag. Vele brievenschrijvers hadden de moeite genomen om ook zelf aanwezig te zijn tijdens de behandeling van dit agendapunt.

Aan het begin van de avond tekende zich al weer een verandering aan in de vorm van een amendement. Deze amendering was afkomstig van de VVD. De tekst was duidelijk voor een volledige openstelling weliswaar met een tijdbeperking maar verstrekkender dan de voorliggende voorstellen.

Bij de behandeling van het voorstel bleek dat ook wethouder Kreukniet er geen problemen mee had om het amendement te steunen. Voor de CuSGP was dit natuurlijk nog een erger vloek dan alle andere voorstellen. Uiteraard betoogde Andries van Gemerden geen ander verhaal dan die vanuit hun bijbelse opvattingen. Deze vonden echter weinig gehoor bij de overige partijen.

Na enige discussie kwam eerst het amendement van de VVD in stemming. Deze werd ondersteunt door de PvdA, D66 en ZPP. Daarmee liep de spanning in de zaal op omdat door de afwezigheid van twee raadsleden er een krappe meerderheid zich aftekende. Het was de vraag wat de kleinste fractie van Groenlinks zou doen. GL had zich tijdens de discussie afzijdig gehouden.

Bij stemming kon CuSGP opgelucht ademhalen omdat er een krappe meerderheid tegen de algehele openstelling stemde. GL, CDA, ABZ en uiteraard CuSGP  hadden met dertien stemmen tegen een meerderheid.. Bij de stemming over het voorstel zelf stemde een ruime meerderheid voor een zondagopenstelling van één keer per maand.

Uiteraard stemde CuSGP tegen het voorstel. In de wandelgangen bleef dit agendapunt een uitgebreid gespreksonderwerp. De winkeliers van Walburg komen deze maand nog naar de gemeente toe om in een oriëntatieavond te spreken met de gemeenteraad over het betaald parkeren. Veel partijen willen er vanaf maar de inkomsten zijn dusdanig dat daar  de discussie voortdurend op stuk loopt

Lees meer over:

koopzondag
Deel dit bericht met je vrienden!