vrijdag 22 oktober 2021

Alles over Zwijndrecht

Geen windmolens op Groote Lindt

18 november 2015

ZWIJNDRECHT - Zwijndrecht krijgt geen windmolens op Groote Lindt. Het college van B & W van Zwijndrecht maakte vanmiddag bekend  dat op basis van de inspraakreacties op het concept toetsingskader zij afziet van het plaatsen van windmolens.

Veel bezwaren tegen de windmolens hebben vooral betrekking op geluid, slagschaduw en de afstand tot de woningen maar ook veiligheid. Ook al kunnen deze binnen de wettelijke kaders met aanscherping van toetsingskader geplaatst worden  heeft het college gehoord alle inspraakreacties, de petitie en de oprichting van het bewonerscomité  LindtWind besloten af te zien van plaatsing van windmolens

Ondanks het feit dat de duurzaamheidsdoelstellingen heel belangrijk zijn is de afweging ten opzichte van de maatschappelijke onrust doorslaggevend geweest. Het ontbreken van voldoende draagvlak in de maatschappij bij ondernemers en burgers was daarom voor het college  reden genoeg om niet door te gaan met dit traject. De gemeenteraad krijgt van het college het voorstel om niet door te gaan  met de opgave van de provincie om de 6 megawatt aan windenergie op groote Lindt te realiseren.

De duurzaamheidsopgave van Zwijndrecht blijft onverkort bestaan. Wat betekent dat er de komende tijd flink creatief aan de slag moet worden gegaan om alternatieven te bedenken.

Voor de tegenstanders is dit een beloning voor hun inzet waarbij aangetekend moet worden dat heel veel mensen  graag meewerken aan de opgave om op een alternatieve plek of manier energie op te wekken.

Lees meer over:

windmolens
Deel dit bericht met je vrienden!