woensdag 20 oktober 2021

Alles over Zwijndrecht

Praten over veilig verkeer in Kort Ambacht en Noord

22 oktober 2015

ZWIJNDRECHT - Het onderwerp veiliger verkeer is één van de belangrijkste punten die genoemd zijn tijdens de wijktafels in de wijken Kort Ambacht en Noord die eerder dit jaar zijn gehouden. De gemeente wil daarover graag verder praten met bewoners en nodigt ze uit op een tweetal bijeenkomsten om met het thema Veilig Verkeer aan de slag te gaan. De bewoners die eerder de wijktafels bezochten zijn uitgenodigd. Ook andere bewoners uit de wijk zijn van harte welkom.

Kort Ambacht
De bewoners van de wijk Kort Ambacht zijn van harte welkom om donderdagavond 29 oktober. De bijeenkomst  is van 19.30 – 21.00 uur in het Develsteincollege aan de Develsingel 5. De zaal is open vanaf 19.15 uur.

Wijk Noord
De bewoners van de wijk Noord zijn van harte welkom om woensdagavond 4 november. De bijeenkomst is van 19.30 – 21.00 uur in het Loket aan de Laurensvliet 2-R. De zaal is open vanaf 19.15 uur. Wethouder Robert Kreukniet (Verkeer) is bij beide avonden aanwezig.

Veilig verkeer Nederland
De avonden worden samen met  Veilig Verkeer Nederland (VVN) , de wijkagent en de gemeente ingevuld. VVN brengt de verkeersveiligheidsproblematiek in de wijk nauwkeurig in kaart, stelt de oorzaken vast en maakt daarna samen met bewoners de vertaling naar oplossingen en toepasbare maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten.

Aanmelden
Het is fijn te weten hoeveel personen er op deze avond aanwezig zijn. Daarom het verzoek
u aan te melden bij het wijkbureau via wijkbureau@zwijndrecht.nl of 078 - 770 3705.

Lees meer over:

verkeer vvn veiliger
Deel dit bericht met je vrienden!