woensdag 20 oktober 2021

Alles over Zwijndrecht

Leren Op Locatie bij de Stichting Hooge Nesse / Veerplaat

22 oktober 2015 (door Hennie van der Zouw)

ZWIJNDRECHT - Vanaf 29 oktober verzorgt een groep van 8 leerlingen van praktijkschool De Sprong uit Zwijndrecht het groenonderhoud in het recreatiegebied Hooge Nesse-Veerplaat. Onder begeleiding van een docent van deze school voeren zij één ochtend per week werkzaamheden uit zoals snoeien, onkruid wieden, maaien etc.

Op 15 oktober hebben de leerlingen alvast een ochtend proefgedraaid, en vonden het leuk en reuze interessant. Het gebruik van de diverse onderhoudsmachines was een echte uitdaging, maar ze kregen het snel onder de knie.

Dit initiatief is tot stand gekomen door een samenwerking met Stichting de Hooge Nesse-Veerplaat en praktijkschool de Sprong. De Stichting Hooge Nesse/Veerplaat is een samenwerkingsverband tussen diverse verenigingen en (maatschappelijke) organisaties in Zwijndrecht. De Stichting zoekt continue samenwerking waarbij ze met onze inwoners met grote inzet en professionaliteit een netwerk weet te activeren wat samen werkt aan verbetering van het sport- en bewegingsaanbod, natuureducatie en ruimtelijke- en sociale verduurzaming van onze gemeente.

LOL (Leren op locatie)
Bij Leren Op Locatie, afgekort LOL, wordt het praktijkvak niet intern op de school aangeboden, maar vindt deze plaats op een andere locatie bij een instelling of bedrijf. De praktijkleerkracht/onderwijsassistent gaat samen met zijn/haar groep naar de betreffende locatie en voert daar werkzaamheden uit in opdracht van de instelling of het bedrijf. Leerlingen leren ter plekke arbeidscompetenties en vakspecifieke competenties aan en doen ervaring op in een realistische werkomgeving.

Deel dit bericht met je vrienden!