Saturday 18 September 2021

Alles over Zwijndrecht

Inspraak toetsingskader windmolens Groote Lindt

23 september 2015

ZWIJNDRECHT -  Van 23 september tot en met 4 november 2015 ligt het concept toetsingskader windmolens Groote Lindt ter inzage in het gemeentehuis van Zwijndrecht. Binnen deze termijn kan iedereen zijn reactie op het toetsingskader geven. Dit is de laatste stap voor de definitieve vaststelling van het kader.
 
Om iedereen in de gelegenheid te stellen zich goed te laten informeren, organiseert de gemeente een informatieavond op woensdag 30 september en maandag 5 oktober. Belanghebbenden, omwonenden en ondernemers van Groote Lindt, hebben per brief een uitnodiging voor de informatieavonden gekregen.
 
Inspraak
Het concept toetsingskader kunt u vinden op www.zwijndrecht.nl/windenergie. U kunt het ook inzien in het gemeentehuis, Raadhuisplein 3, dagelijks geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Tijdens de periode van inspraak kunt u uw reactie (zienswijze) schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken. U doet dit door een brief te sturen aan: Gemeente Zwijndrecht, t.a.v. College van B&W, postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht. Of een e-mail te sturen aan m.morlog@zwijndrecht.nl, onder vermelding van 'zienswijze concept toetsingskader windmolens Groote Lindt'.
 
Vervolgtraject
Na de inspraakprocedure worden de reacties worden verwerkt in een Nota van beantwoording. Deze nota is onderdeel van de definitieve vaststelling van het toetsingskader.
 
Toetsingskader
Met het toetsingskader legt de gemeente haar eigen voorwaarden en eisen vast waaronder eventuele plaatsing van windmolens op Groote Lindt mogelijk is. Het bevat de kaders voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid. Verder staan de randvoorwaarden voor participatie en compensatie voor omwonenden erin vermeld. En ook hoe de communicatie met omwonenden moet plaatsvinden.
 
Informatie
Op www.zwijndrecht.nl/windenergie zijn alle relevante documenten en informatie te vinden over windenergie. Hier treft u ook het programma van de informatieavond aan.

Lees meer over:

toetsing windmolens groote lindt
Deel dit bericht met je vrienden!