Saturday 25 September 2021

Alles over Zwijndrecht

Zwijndrecht beëindigt relatie met Tobe

23 september 2015

ZWIJNDRECHT - Het was afgelopen dinsdagavond druk in de carrousel  in de raadzaal van het gemeentehuis van Zwijndrecht. Daar werd het agendapunt over de subsidierelatie met Tobe nog een keer besproken.

Al eerder hadden alle partijen in Zwijndrecht val aangegeven klaar te zijn met de wijze waarop Tobe gemanaged wordt.  Er werd zelfs gevraagd of het bestuur niet juridisch aansprakelijk gesteld kon worden. In plaats van dat de tekorten terugliepen stegen deze enorm bleek wel uit de stukken. En geen enkele afspraak werd nagekomen.

De Zwijndrechtse wethouder Jolanda de Witte had dinsdag vers uit het college zoals beloofd de stukken naar de raad gestuurd opdat dit in de carrousel meegenomen kon worden bij de behandeling van dit agendapunt.

Op 18  september stuurde Tobe nog eens een brief aan de gemeente Zwijndrecht waar zij terugkwamen op het bedrag wat met Zwijndrecht overeengekomen was.  Zwijndrecht treed nu uit voor een bedrag van 317.309 euro.

Alle partijen waren het over twee dingen eens, zo kan en doen we het niet meer met Tobe maar het belangrijkst is dat zij het kunst, cultuur en muziek onderwijs een goede plek willen geven en willen waarborgen dat dit aanbod er blijft.

Na de carrousel vergadering werd het agendapunt doorgeleid naar de gemeenteraad. Daar was nog wel wat verwarring over aangezien een deel van de aanwezigen dacht dat dit al afgesproken was en dat dit volgens de griffier pas over twee weken gepland stond in een extra vergadering. Ook bij de behandeling van het agendapunt rommelde het enorm. Voorzitter Burgemeester Schrijer liet uiteindelijk drie keer stemmen na opmerkingen uit de raad om te waarborgen dat het goede besluit genomen was.

De kern van de beslissing  was het amendement dat luidde;  a niet in te stemmen met het reorganisatie- en herstelplan Tobe continued; b derhalve niet akkoord te gaan met scenario 3; c de subsidierelatie met Tobe per 1 januari 2016 te beëindigen tegen een betaling van een bedrag van 317.309 zoals door Tobe aangegeven.

In de toelichting van het amendement stelt men; De gemeente de kinderen en jongeren van de gemeente graag kennis laat maken met diverse cultuurdisciplines om daarmee diverse talenten te ontwikkelen.

Het door Tobe gepresenteerde herstelplan onvoldoende vertrouwen geeft voor wat betreft de toekomst van het cultuurcentrum en de cultuureducatie.

De gemeenteraad en het college na uittreding met elkaar in gesprek gaan over en op welke manier de gemeente haar kunst,- en cultuureducatie continueert.

Juist dit laatste werd nog een paar keer herhaalt door diverse sprekers om maar duidelijk te maken dat de kern waarvoor Zwijndrecht in Tobe deelnam gewaarborgd blijft. Het zal dus toch nog to be continued worden.

Lees meer over:

ToBe stichting tobe
Deel dit bericht met je vrienden!