Saturday 25 September 2021

Alles over Zwijndrecht

Actieprogramma Veilig werpt vruchten af

18 september 2015 (door Hennie van der Zouw)

ZWIJNDRECHT - Het Actieprogramma Veilig heeft op alle onderdelen van het programma resultaten en voortgang geboekt. Dat staat in de eerste voortgangsrapportage 2015 die het college vandaag naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Het programma is eind 2013 opgezet om samen met partners het veiligheidsbeleid van de gemeente te vertalen naar een aanpak die resultaten oplevert.
 
Centraal in de aanpak staat het terugdringen van het aantal inbraken, het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken Noord en Kort Ambacht en het versterken van de veiligheid op de bedrijventerreinen.
 
Cijfers en resultaten

Uit de cijfers van de politie blijkt dat het aantal woninginbraken in de eerste helft van 2015 met 26,2% is gedaald (in vergelijking met het 1e halfjaar van het peiljaar 2013). Ook het aantal inbraken uit garages en schuren is ten opzichte van 2013 flink gedaald (met 22,3%) evenals de diefstal uit motorvoertuigen (met 43,3%).
In vijf van de zeven wijken in Zwijndrecht is inmiddels een wijkpreventieteam actief.
Het aantal meldingen van overlast door jongeren nam in de eerste helft van 2015 af met 33,1 % in vergelijking tot de eerste helft van 2013. De plaatsing van JOP's en activiteiten voor jongeren plus de inzet van onze partners hebben hieraan bijgedragen.
Begin 2015 is op het bedrijventerrein Groote Lindt het KVO-B (Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen) van start gegaan en "het KVO Continu Samenwerken bedrijventerrein De Gors Heerjansdam" is in oktober 2014 opnieuw gecertificeerd.
Een overzicht van alle cijfers en bereikte resultaten is te vinden in de voortgangsrapportage van het Actieprogramma.
 
Zwijndrecht veiliger
Burgemeester Dominic Schrijer: "Er is op alle veiligheidsterreinen enorm veel werk verzet door de politie, inwoners, bedrijven, Diverz, de woningcorporaties en de gemeente. Samen hebben we ervoor gezorgd dat Zwijndrecht veiliger is geworden. Nu komt het er op aan om de behaalde resultaten vast te houden en waar mogelijk nog verder te verbeteren. We zijn als college pas tevreden als ook onze inwoners vinden dat de veiligheid en de leefbaarheid is verbeterd en deze hoger waarderen dan voorheen. Dat zal moeten blijken uit de Veiligheidsmonitor die nu wordt gehouden en waarvan de resultaten in maart 2016 bekend worden gemaakt".

Deel dit bericht met je vrienden!