Saturday 18 September 2021

Alles over Zwijndrecht

Samen leven, samen delen

11 september 2015 (door Hennie van der Zouw)

ZWIJNDRECHT - Wonen in een fijne buurt, dat wil iedereen. Het is soms een hele uitdaging om dit voor elkaar te krijgen. In een aantal buurten van Kort Ambacht en Noord moeten meer mensen rond zien te komen met minder inkomen dan elders. De gemeente werkt samen met diverse partners en bewoners aan een positieve toekomst voor de buurt en haar bewoners.

De gemeente kan het inkomen niet verbeteren. Wel kunnen we inzetten op een verbetering van het dagelijks leven. Met diverse partners, waaronder het bedrijfsleven, woningcorporaties, welzijnsinstellingen en onderwijs, werken we samen. Vergeet daarbij de rol van bewoners zelf niet. Ook lokale vrijwilligersinitiatieven helpen.

Werk en opleiding
Samen met bewoners en partners pakt de gemeente acties op. We steunen bijvoorbeeld bewoners in hun zoektocht naar werk, opleiding of dagactiviteit. Ook gaan we nauwer samenwerken met partners om mensen met problemen te ondersteunen.

Wat kunt u doen?
Bewoners hebben veel goede ideeën. U kunt hierbij denken aan schuldhulpmaatje, het RepairCafé en een kledingbank. Ook kunnen we geslaagde initiatieven uit andere gemeentes overnemen als voldoende bewoners dat initiatief in Zwijndrecht vorm willen geven. Als gemeente willen we deze kleinschalige en duurzame ideeën ondersteunen.

Daarnaast wil de gemeente samen met bewoners en Zwijndrecht Werkt activiteiten organiseren die een positieve invloed hebben op de buurt en haar bewoners.

Uw idee of initiatief
Heeft u een idee of een initiatief? Dan vernemen wij dat graag van u, zodat wij kunnen kijken wat de gemeente voor u kan betekenen. Ook kunnen wij
u helpen om het onder de aandacht te brengen van andere inwoners. Mail uw idee of initiatief naar wijkbureau@zwijndrecht.nl

Wonen
Ook op het gebied van wonen wil de gemeente iets betekenen voor Kort Ambacht en Noord. Samen met woningcorporaties kijken we hoe we de kwaliteit van de buurt in de toekomst kunnen verbeteren. Verder kijkt de gemeente of het mogelijk is woningen voor een lage prijs te verhuren aan studenten en startende ondernemers. Als tegenprestatie dragen zij iets bij aan de straat, buurt of wijk.

Meer informatie
In het actieplan Kort Ambacht en Noord staan meer maatregelen en activiteiten voor een prettige en veilige buurt. Het actieplan en informatie hierover vindt u op www.zwijndrecht.nl/KAN.

Deel dit bericht met je vrienden!