Saturday 25 September 2021

Alles over Zwijndrecht

Informatieavond over windmolens Groote Lindt Zwijndrecht

8 september 2015

ZWIJNDRECHT -  Op woensdag 30 september en maandag 5 oktober organiseert de gemeente Zwijndrecht twee informatieavonden in het gemeentehuis over het toetsingskader windmolens op bedrijventerrein Groote Lindt.

De avond start om 20.00 uur met een centrale presentatie door bureau Bosch en Van Rijn.
Er wordt uitleg gegeven over het toetsingskader, de terinzagelegging en het besluitvormingsproces. Daarna kunnen belangstellenden in kleine groepen verder praten en vragen stellen. Hierbij zijn ook ambtenaren van de gemeente en raadsleden aanwezig. Aanmelden kan tot 20 september via secretariaat@zwijndrecht.nl o.v.v. informatieavond windmolens.

Toetsingskader ter inzage
De laatste stap voor de vaststelling van het toetsingskader is de terinzagelegging.
Het concept toetsingskader ligt tussen 23 september en 4 november ter inzage. Iedereen kan dan aan het college van burgemeester en wethouders zijn reactie op het toetsingskader geven. Daarna worden alle reacties verzameld en mogelijk verwerkt. Naar verwachting zal de gemeenteraad in december het toetsingskader definitief vaststellen.

Met het toetsingskader legt de gemeente haar eigen voorwaarden en eisen vast waaronder eventuele plaatsing van windmolens op Groote Lindt mogelijk is. Het bevat de kaders voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid. Verder staan de randvoorwaarden voor participatie en compensatie voor omwonenden erin vermeld. En ook hoe de communicatie met omwonenden moet plaatsvinden. Om iedereen in de gelegenheid te stellen zich goed te laten informeren, organiseert de gemeente deze twee informatieavonden.

Communicatie
Omwonenden en ondernemers van industrieterrein Groote Lindt zijn per brief uitgenodigd om de informatieavond bij te wonen. Het concept toetsingskader windmolens Groote Lindt is te vinden op www.zwijndrecht.nl/windenergie. Hier treft u ook andere relevante stukken aan zoals het haalbaarheidsonderzoek.

Lees meer over:

informatie windmolens
Deel dit bericht met je vrienden!