maandag 18 oktober 2021

Alles over Zwijndrecht

Wat doet de gemeente als er teveel onkruid op de straten groeit?

28 augustus 2015

ZWIJNDRECHT - Te veel onkruid op straat? In 'Stadsnieuws' van de Gemeente Zwijndrecht lazen we een verhaal over onkruid op straat. de Gemeente legt in dit stuk uit hoe ze tegenwoordig het onkruidprobleem aanpakt.

"Regelmatig laten bewoners de gemeente Zwijndrecht weten dat er dringend iets gedaan moet worden aan het onkruid tussen de straattegels op het trottoir omdat dit er erg onverzorgd uitziet. In dit artikel lichten wij toe waarom er zoveel onkruid staat en op welke wijze wij dit zo goed mogelijk proberen te verwijderen. Geen gebruik chemische middelen De gemeente Zwijndrecht bestrijdt vanaf januari 2014 onkruid zonder het gebruik van chemische middelen. Zo voorkomen we verontreiniging van de grond en het grondwater. We vragen ook aan u om bij het tuinieren en het onderhoud van terrassen en opritten geen chemische verdelgingsmiddelen te gebruiken. Want een gezond leefmilieu is van belang voor ons allemaal. Door het gebruik van chemische middelen met het bestanddeel glyfosaat kunnen planten en dieren uitsterven. Bovendien komt het via het grondwater of het riool terecht in het oppervlaktewater. Dat leidt tot hogere kosten voor de productie van veilig drinkwater. Vanaf november 2015 mag geen enkele gemeente in Nederland deze middelen nog gebruiken.

De grond wordt op dit moment steeds schoner. Dit is een goede ontwikkeling maar heeft wel als nadelig gevolg dat het onkruid volop de kans krijgt om te groeien. Wij zijn ons er van bewust dat al dit groen tussen de bestrating geen fraai gezicht is.

Alternatieve methoden
De gemeente werkt op dit moment met verschillende methoden om het onkruid te bestrijden. Deze methoden nemen meer tijd in beslag dan chemische bestrijdingsmiddelen. Dit ziet u helaas direct terug aan het onkruid tussen de bestrating. Door hier in de praktijk mee te werken leren wij welke methoden het beste werken en welke middelen wij nodig hebben om dit resultaat te verbeteren.

De huidige methoden die wij gebruiken zijn:
- Borstelen (in gebieden met bestrating)
- Heet water en de bosmaaier (bij obstakels waar de borstelmachine niet kan komen)
- De groengebieden onderhouden wij met schoffelen

Deze methoden kunnen zowel handmatig als met machines worden uitgevoerd. Door inzet van machines kunnen wij sneller werken. Er zijn echter de nodige kosten mee gemoeid om deze apparaten aan te kopen. Als proefperiode werken wij nu met een aantal huurtoestellen. Het huren van apparaten is duur maar het leert ons wel welke apparaten het beste voor ons werken. In de tweede helft van dit jaar schaffen we een onkruidborstelmachine aan.

Preventie
Bij de herinrichting of herbestrating van gebieden passen wij maatregelen toe om onkruid minder de kans te geven om te groeien. Dit scheelt in het onderhoud in de toekomst. Denk hierbij aan het plaatsen van onkruiddoek onder de bestrating en de keuze van het soort bestrating. Immers hoe minder ‘kieren’ er zijn hoe minder onkruid de kans krijgt. Dit kan niet zomaar direct op iedere locatie kan worden toegepast.

Alles schoon?
Met al deze maatregelen proberen wij Zwijndrecht zo schoon mogelijk te maken en te houden. Het is niet mogelijk om het hele gebied op elk moment onkruidvrij te houden maar wij werken hard aan het verbeteren van de huidige situatie. Wij werken samen met de medewerkers van Drechtwerk die momenteel leren omgaan met de nieuwe werkwijze van onkruidbestrijding en het hanteren van de benodigde apparatuur. Het neemt enige tijd in beslag om dit goed onder de knie te krijgen. Binnenkort kunt u meer lezen in Stadsnieuws over onze samenwerking met Drechtwerk."

Meldingen/klachten over de openbare ruimte kunt u doorgeven via
• Meldingsformulier op www.zwijndrecht.nl
• de app op uw telefoon
• 14 078 (wijkservicelijn)

Deel dit bericht met je vrienden!