zondag 28 november 2021

Alles over Zwijndrecht

Opening tentoonstelling over Waterschap in 't Weetpunt door Locodijkgraaf A.C.M. van Eekhout

13 maart 2015

ZWIJNDRECHT - In ’t Weetpunt heeft de eerste locodijkgraaf van het Waterschap Hollandse Delta, de heer A.C.M. van Eekhout, de tentoonstelling over het werk van het waterschap officieel geopend. “Het idee voor de tentoonstelling ontstond in november, toen de verkiezingen van de waterschappen ter sprake kwamen. Toen bleek, dat niemand precies weet wat het waterschap doet,” vertelt de samensteller van de tentoonstelling, Jacques Rozendaal.

Als je je erin verdiept komt het waterschap de hele dag op je pad. Dat begint al bij het eerste toiletbezoek. Het waterschap zorgt namelijk voor de waterkwaliteit nadat wij het “vertroebelen”. Werken waarmee het waterschap in Nederland onze voeten droog houdt, kom je onderweg overal tegen: de gemalen bijvoorbeeld. En als er een uitvalt, zoals bij de brand in de machinekamer van polder de Hooge Nesse, heeft de Zwijndrechtse Waard een probleem. Dat laat het paneel over verleden, heden en toekomst van het Waterschap zien met foto’s van de regio in 1953.

Het werk van het waterschap heeft raakvlakken met dat van de Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard. Deze Stichting waakt over de natuur in de Waard en informeert bezoekers daarover vanuit ’t Weetpunt. Zo is het gemaal bij het Perenlaantje in H.I. Ambacht van levensbelang voor het behoud van de perenbomen langs de berceau. Peren zijn namelijk heel gevoelig voor wisselingen in de grondwaterstand. Het staat op paneel drie van de tentoonstelling.  

“Niet alleen het land, ook elke vierkante meter water is in ons land op de schop geweest,” vertelt Van Eekhout voorafgaand aan zijn openingshandeling van de tentoonstelling. “In de loop der tijd zijn bewoners geweken voor het water en weer teruggekomen. En we gaan niet meer weg.” Daarop start hij de interactieve- en filmpresentatie bij de tentoonstelling. De filmpjes en spelletjes over het waterschap zijn een verrijking van de materialen op de panelen.

’t Weetpunt ligt in het Munnikepark aan de Munnikensteeg. Het gebouw is vrij toegankelijk op woensdag-, zaterdag en zondagmiddag. Kijk ook op www.natuur-zw.nl.

Deel dit bericht met je vrienden!