zondag 23 januari 2022

Alles over Zwijndrecht

Project Koningshof een stap dichterbij

27 februari 2015 (door Hennie van der Zouw)

ZWIJNDRECHT - Woonkracht10 is van plan om op de voormalige plek van de Koningskerk een appartementencomplex te bouwen. Er is medewerking van de gemeente nodig om het bestemmingsplan hiervoor te wijzigen.

Tijdens de Politieke Markt op 17 februari vroeg het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad of deze in principe bereid is om medewerking te verlenen aan aanpassing van het bestemmingsplan. Zo’n vier jaar geleden lag er nog een ontwerp van Woonkracht10 met 17 bouwlagen. Dat vonden de raadsleden toen te hoog. Het nieuwe plan gaat uit van 11 bouwlagen. Ook is het aantal woningen verminderd van ongeveer 125 woningen naar zo’n 66 woningen.

Parkeerproblemen en verlies van uitzicht
Twee omwonenden, Wil Rietveld en Martin Duif, maakten tijdens de Politieke Markt in het raadhuis gebruik van het spreekrecht. Parkeren, verlies van uitzicht en minder zon zijn volgens hen voor de omwonenden de grootste problemen als het plan van Woonkracht10 doorgaat. De raadsleden bleken in meerderheid wel voor het starten van de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan te zijn. Met het plan van Woonkracht10 komt er een goede invulling van de lege plek. Maar de raadsleden zien wel dat er nog wat problemen opdoemen, waar een oplossing voor moet komen.

Mening geven
Wethouder Aaike Kamsteeg (Ruimtelijke Ontwikkeling) noemde leefbaarheid een belangrijk punt voor het bestemmingsplan. Betrokkenheid van omwonenden en communicatie met hen hierover is wenselijk. Hij reageerde positief op de suggestie hiertoe een klankbordgroep in te stellen. In de procedure voor het bestemmingsplan is ruimte voor het inbrengen van zienswijzen. Omwonenden kunnen dan hun belangen kenbaar maken. Daarna zal de gemeenteraad een afweging maken van deze belangen. Kamsteeg gaf aan dat bijvoorbeeld het parkeervraagstuk goed moet worden opgelost. Niet aan alle bezwaren zal tegemoet gekomen kunnen worden. Voor een aantal omwonenden zal bijvoorbeeld het uitzicht minder worden.

Enthousiasme
Met de initiatiefnemer is een aantal jaren intensief gesproken. Het plan dat er nu ligt komt tegemoet aan wensen die de raadsleden in een eerder stadium hebben aangegeven, zei de wethouder. Denk aan de lagere bouwhoogte en het aantal woningen. Ook is er behoorlijk veel enthousiasme bij de Welstandscommissie. De suggestie van enkele raadsleden om ondergronds parkeren mogelijk te maken, is volgens Kamsteeg financieel niet haalbaar. De wethouder zegde toe om de initiatiefnemer te wijzen op de wens een duurzaam gebouw neer te zetten.

Deel dit bericht met je vrienden!