zondag 5 december 2021

Alles over Zwijndrecht

Reacties leiden tot aanpassing ‘plan Watertoren’

4 februari 2015 (door Hennie van der Zouw)

ZWIJNDRECHT - Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht leggen een gewijzigd bestemmingsplan voor de ontwikkeling ‘Watertoren’ voor aan de gemeenteraad. Met het gewijzigde plan wordt de planologische situatie voor de herontwikkeling van de watertoren en omgeving vastgelegd.

De uit 1897 stammende watertoren, liggend aan de rivier de Oude Maas, is al sinds 2000 niet meer in gebruik. Het monument is van groot cultureel belang voor de gemeente Zwijndrecht. De huidige eigenaar ISA Beheer BV wil de watertoren restaureren en het terrein er omheen aanpassen. Het gaat om een cultureel trefpunt, horeca, kleinschalige detailhandel en kantoren. B&W ziet met de plannen van de huidige eigenaar goede mogelijkheden om het rijksmonument te behouden.

Om dit plan mogelijk te maken, heeft de gemeente vorig jaar het ontwerpbestemmingsplan ‘1e Herziening bestemmingsplan Maasboulevard, locatie Watertoren’ in procedure gebracht. Hiertegen zijn zienswijzen ingediend. De zienswijzen gaan vooral over verkeersveiligheid, parkeren, overlast en het aantal bouwlagen. Ook vragen mensen aandacht voor het oorspronkelijke karakter van de watertoren.
De afgelopen periode zijn de zienswijzen onderzocht en beoordeeld. De zienswijzen hebben aanleiding gegeven om het ontwerpbestemmingsplan op diverse punten aan te passen.
 
Voortbestaan toren
Wethouder Kamsteeg: “Zonder plan en zonder financiële dragers is het voortbestaan van de toren in het geding. Daarom zijn we blij met de plannen van de huidige eigenaar. Daarbij moeten de cultuurhistorische waarde en het oorspronkelijke karakter van de toren zoveel mogelijk gerespecteerd worden.”
Het ontwerpbestemmingsplan is op veel punten aangepast. Daarmee verwacht de gemeente een groter draagvlak in de buurt.” Als voorbeelden noemt de wethouder de beperking van het maximum aantal bouwlagen en het vervallen van het terras op de eerste verdieping. Verder is het gebruik van horeca ingeperkt. Kamsteeg: “Sommige mensen zijn bang dat er een fastfood-restaurant, discotheek of partycentrum komt. Met de aanpassingen in het ontwerp sluiten we de vestiging daarvan uit.”

Deel dit bericht met je vrienden!