Saturday 25 September 2021

Alles over Zwijndrecht

Uitdagingen voor Heer Oudelands Ambacht

15 oktober 2014 (door Hennie van der Zouw)

ZWIJNDRECHT - De bewoners van Oudelands Ambacht (HOA) staan de komende jaren voor een grote uitdaging. De openbare ruimte van de gehele wijk wordt, inclusief de riolering, aangepakt. De gemeente heeft u hierover in april door middel van een Nieuwsbrief en een inloopbijeenkomst geïnformeerd.

De aanpak vindt gefaseerd plaats over een periode van meer dan tien jaar. De gemeente heeft met het wijkplatform gesproken over de wijze van betrokkenheid bij deze uitdaging. Wij zijn zelf ook bewoners van de wijk en zeer betrokken. Toch hebben wij besloten dat wij niet actief deel zullen nemen aan de overleggen, die met de bewoners van een deelgebied wordt gevoerd. Daarvoor hebben wij twee argumenten.

Ten eerste de looptijd van het project. Kunnen we een toezegging om mee te doen over 5 of 10 jaar nakomen? Een 2e en zeker niet onbelangrijk argument: bewoners binnen een deelgebied dienen zélf de uitdaging aan te gaan om gezamenlijk keuzes te maken. De leden van het wijkplatform kunnen die keuzes niet maken. Wél hebben wij met de gemeente afgesproken, dat het wijkplatform per deelgebied voor- en achteraf wordt bijgepraat over de mogelijke keuzes die aan bewoners worden voorgelegd c.q. gemaakt
zijn.

Als u van mening bent, dat het wijkplatform wel actief gesprekspartner moet zijn van de gemeente binnen het project “aanpak openbare ruimte”, dan dagen wij u uit om ons dit te laten weten (info@wphoa.nl) en dan zelf als platformlid hiervoor aanspreekbaar te zijn.

Een andere uitdaging, waar het wijkplatform voor stond, was de organisatie van onze 1e Watersportdag op De Devel op 28 augustus. Kinderen en volwassenen konden Suppen (Stand Up Paddling), kanoën of kayakken. Het weer beloofde in eerste instantie niet veel goeds, maar het bleef gelukkig goed. Met ondersteuning van JabaSup en Outdoor Valley kunnen we spreken van een zeer geslaagde middag. De foto’s op onze site www.wphoa.nl laten zien hoe gezellig het was. Volgend jaar gaan we in ieder geval weer de uitdaging aan om een leuke dag op De Devel te organiseren.

Als u graag een uitdaging aangaat, wordt lid van het wijkplatform: met uw medewerking kan het wijkplatform nog meer doen om de leefbaarheid in de wijk te bevorderen.

Wijkplatform Heer Oudelands Ambacht Lydia Bijnagte, voorzitter
Samen werken aan uw wijk

Lees meer over:

heer oudelands ambacht devel
Deel dit bericht met je vrienden!