Saturday 25 September 2021

Alles over Zwijndrecht

Wethouder Kamsteeg: 'De begroting 2015: geen vetpot'

9 oktober 2014 (door Hennie van der Zouw)

ZWIJNDRECHT - Op zijn weblog schrijft Wethouder Aaike Kamsteeg het onderstaande over de Zwijndrechtse begroting voor 2015: "De begroting voor 2015 en de jaren daarna ligt vanaf 1 oktober ter beoordeling bij de gemeenteraad. In 2015 is de begroting precies sluitend. Voor de jaren daarna komen we in de rode cijfers. Er valt dus nog het nodige werk te verzetten.

Nieuw beleid
Gelukkig hebben we in de begroting extra geld kunnen reserveren voor een aantal belangrijke onderwerpen, zoals het armoedebeleid, het tegengaan van vroegtijdig schoolverlaten, het economisch beleid, veiligheid en straatcoaches. Daarnaast krijgen we te maken met een drietal taken die voor het eerst voor verantwoordelijkheid van de gemeente komen: de jeugdhulp, een aantal nieuwe taken van de Wet maatschappelijke ondersteuning en werk & inkomen (participatie). Voor deze taken op sociaal gebied krijgen we een bedrag van ruim 20 miljoen euro. Omdat de overdracht van deze taken naar de gemeente gepaard gaat met bezuinigingen, wordt het ons niet erg makkelijk gemaakt.
Wij zullen ons tot het uiterste inspannen om de nieuwe taken van zorg en ondersteuning zo goed mogelijk voor onze bewoners uit te voeren.

Extra geld nodig
Helaas worden nu al enkele flinke financiële tegenvallers voor 2015 gemeld. Daarvoor hebben we niet zomaar een oplossing achter de hand. Daar komt nog het volgende bij. Begin mei heeft de gemeenteraad het raadsprogramma vastgesteld, waarin een aantal nieuwe ambities zijn vermeld. Een deel moet nog worden uitgewerkt en van een kostenraming worden voorzien. Verder hebben we onlangs een bewonersinloopavond gehad, waarop ook diverse wensen zijn geuit. Ook deze werken we in de komende tijd uit.

Creatieve oplossingen gewens
Omdat de begroting precies sluitend is, kunnen we niet zomaar besluiten tot extra uitgaven. Daarom heeft het college aan de gemeenteraad voorgesteld om alle wensen op een rijtje te zetten en aan te geven welke de belangrijkste zijn. Daarna gaan we kijken naar onze bestaande taken: waar kan het een tandje minder? Kunnen we op een slimme manier geld besparen? Wat kunnen onze bewoners bijdragen?
Dit zal best een lastige klus worden. In de afgelopen jaren is er – voor velen merkbaar – al bezuinigd op het onderhoud van de openbare ruimte. Ook is het aantal ambtenaren behoorlijk minder geworden.
Zwijndrecht is geen rijke gemeente. Gelukkig hebben we de financiën op zich goed op orde, maar we hebben een (te) grote schuld bij de banken. Vanwege de vele investeringen (vooral in wegen en riolen), moeten we veel geld lenen.

We hebben nog een stevige puzzel op te lossen." Aldus Wethouder Aaike Kamsteeg op zijn Weblog.

Lees meer over:

begroting jeugdhulp participatie
Deel dit bericht met je vrienden!