Saturday 25 September 2021

Alles over Zwijndrecht

Begroting 2015 Zwijndrecht sluitend

2 oktober 2014 (door Hennie van der Zouw)

ZWIJNDRECHT -  Het college van B&W van Zwijndrecht biedt de gemeenteraad een begroting aan die voor de korte termijn precies in evenwicht is. Voor een aantal ambities uit het Raadsprogramma is ruimte gevonden in de begroting.
 
Naast het bestaand beleid is een deel van de ambities uit het concept Uitvoeringsprogramma (de uitwerking van het Raadsprogramma) in de begroting opgenomen. Het jaar 2015 zal vooral in het teken staan van de nieuwe taken die de gemeente krijgt op het gebied van Jeugdhulp, de Wet maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen. Met dit sociaal beleid is een bedrag gemoeid van meer dan 20 miljoen euro.
Een aantal onderdelen van het raadsprogramma wordt nog nader uitgewerkt.
 
Bewonersavond
Gemeenteraad en college organiseerden kortgeleden een inloopavond om van de bewoners te horen wat zij van de plannen van de gemeente vinden. Wethouder Kamsteeg (Financiën): “We hebben heel veel tips, suggesties, opmerkingen, klachten en wensen ontvangen. Met de gemeenteraad hebben we inmiddels afgesproken een vijftal haalbare en betaalbare ideeën te selecteren en op korte termijn uit te voeren.” De gemeente neemt iets meer tijd voor het uitwerken van de andere suggesties en wensen. Het college wil dan samen met de gemeenteraad bekijken welke zaken echt belangrijk zijn en op welke manier daarvoor financiële ruimte kan worden gevonden. Bij het maken van deze keuzes wil het gemeentebestuur ook de bewoners, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties betrekken.
 
Keuzes maken
Voor 2015 is de begroting in eerste instantie sluitend. Recente ontwikkelingen, zoals de lagere bijdrage uit het gemeentefonds en extra kosten voor de Dienst Gezondheid & Jeugd, veroorzaken in 2015 vrijwel zeker een financieel vraagstuk. Hiervoor moet in de komende tijd nog een oplossing gevonden worden.
Op basis van het voorstel van het college stijgen de totale woonlasten (OZB, rioolrechten, afvalstoffenheffing) met gemiddeld  4,8% per huishouden.
Ook voor de jaren 2016 tot en met 2018 is het noodzakelijk keuzes te maken om de begroting meerjarig in evenwicht te brengen. Dit zal de nodige creativiteit vragen.
 
Behandeling door gemeenteraad
De behandeling van de begroting is gepland in de Politieke Markt op dinsdag 28 oktober en de gemeenteraad op dinsdag 11 november
De begroting is te vinden op www.zwijndrecht.nl en op www.raadzwijndrecht.nl.

Deel dit bericht met je vrienden!