donderdag 21 oktober 2021

Alles over Zwijndrecht

Onkruidbestrijding.

26 augustus 2014

ZWIJNDRECHT - Zwijndrecht is een groene gemeente. In de zomermaanden staan vele tuinen en de openbare ruimte in groei en bloei. Helaas geldt dit ook voor het onkruid.

Onkruid op straat
De gemeente is verantwoordelijk voor het verwijderen van onkruid in de openbare ruimte. Wij zijn hier dagelijks mee bezig. Periodes met warm en vochtig weer hebben gevolgen voor de hoeveelheid onkruid die buiten groeit. De afgelopen weken zijn warm en vochtig geweest, vandaar dat het onkruid letterlijk en figuurlijk ‘als onkruid uit de grond’ komt.

Wij bestrijden onkruid op verschillende manieren. Afhankelijk van ondergrond en locatie zijn verschillende manieren van onkruidbestrijding mogelijk:
- Wegbranden
- Behandelen met heet water
- Weg borstelen (met borstelmachines)

Wanneer bovenstaande manieren niet toereikend zijn, wordt een duurzaam onkruidbestrijdingsmiddel gebruikt.

Geen chemische onkruidbestrijding
Tot voor kort werd gebruik gemaakt van middelen die glyfosaat bevatten. Sinds bekend is dat deze middelen schadelijk kunnen zijn voor onze medewerkers en het milieu, gebruiken we nu alleen nog biologisch afbreekbare middelen. Aan het einde van dit seizoen beoordelen we de verschil-lende methoden op hun effectiviteit. Vast staat dat de keuze om te stoppen met chemische bestrijdingsmiddelen gevolgen heeft voor het straatbeeld in Zwijndrecht.

Met deze maatregelen proberen wij Zwijndrecht en Heerjansdam zo schoon mogelijk te houden. Het is echter onmogelijk om de hele gemeente op elk moment onkruidvrij te houden. Wanneer hierdoor de verkeersveiligheid in het geding komt, verzoeken wij u de locatie aan ons door te geven via de gemeente-app of via de wijkservicelijn, telefoonnummer 14 078.

Deel dit bericht met je vrienden!