donderdag 21 oktober 2021

Alles over Zwijndrecht

SKZ’ers 100% geslaagd voor de Landelijke Taaltoets

18 juli 2014 (door Hennie van der Zouw)

ZWIJNDRECHT - Op de kinderdagverblijven en de peuterspeelgroepen van de Stichting Kinderopvang Zwijndrecht (SKZ) ging de vlag uit. Alle pedagogisch medewerkers die de landelijke taaltoets hebben gedaan, zijn geslaagd.

Uit onderzoek blijkt dat de taalvaardigheid van de pedagogisch medewerkers die werken met kinderen van 2 tot 4 jaar, dus in de vroeg- en voorschoolse educatie (VVE), een grote invloed heeft op de taalontwikkeling van de peuters.

Daarom is landelijk afgesproken dat gemeenten in 2015 moeten aantonen dat minimaal 90% van de VVE-medewerkers die werken op kinderdagverblijven en peuterspeelgroepen binnen hun gemeentegrenzen voldoen aan taalniveau 3F. Dit betekent dat zeker 90% van de medewerkers de landelijke taaltoets, die is ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam, met goed gevolg moet afleggen. “Eerst zijn de vier grote steden hiermee aan de slag gegaan, daarna volgden de grootste gemeenten en nu is het de beurt aan de overige gemeenten waaronder Zwijndrecht,” legt Monique Fluitsma, directeur-bestuurder van de SKZ, uit. “In de grote steden lag het slagingspercentage rond de 50%, ik heb gehoord dat in Gorinchem 80% is geslaagd, maar naar mijn weten is een score van 100% nog nergens voorgekomen. Ik ben dan ook ontzettend trots op onze pedagogisch medewerkers.”

De taaltoets bestaat uit drie onderdelen: begrijpend lezen, schrijven inclusief grammatica en spreken. “Op 4 juli deden we ons schriftelijke examen en op 7 juli was het mondeling. Het was best spannend,” aldus pedagogisch medewerker Mandy van der Elst, werkzaam op SKZ-peuterspeelgroep Het Margrietje. “We waren met 16 SKZ’ers. We zijn allemaal al VVE-gecertificeerd, maar het is geweldig dat we nu ook de taaltoets hebben gehaald. In september doen de overige collega’s de taaltoets. Zij gaan graag de uitdaging aan om er ook dan weer voor te zorgen dat de SKZ 100% succesvol is.”

Lees meer over:

skz taaltoets
Deel dit bericht met je vrienden!