zaterdag 16 oktober 2021

Alles over Zwijndrecht

Zicht op Dordrecht inspireert senioren

8 juli 2014

ZWIJNDRECHT - ‘Wat genieten Zwijndrechtenaren toch van een fantastisch uitzicht’, verzucht een deelnemer aan de workshop landschapschilderen ”Gezicht op Dordrecht”.

Op maandag 7 juli traden senioren uit de flats Zonnestein en Eemstein in Zwijndrecht in de voet-sporen van oude meesters als Jan van Goyen en Adam Willaerts. Ook deze schilders werden geïn-spireerd door de oude huizen, Grote Kerk, langsvarende schepen en prachtige luchten die het uit-zicht op Dordrecht zo bijzonder maken.

De senioren waren uitgenodigd door Cultuurstorm uit Haarlem. De inspiratie van eigenaren Heidi en Sandra van der Woude was de tentoonstelling “Gezicht op Dordrecht” van de Stichting Beel-denpark Drechtoevers. Langs de waterkant in Papendrecht waren frames geplaatst die het uitzicht markeerden van beroemde schilders.

Voorafgaand aan de workshop vertelde een rondleider van de Vrienden van het Beeldenpark meer over het park en enkele beelden. Na een toelichting van Cultuurstorm op het werk van oude mees-ters en de diverse schilderstechnieken gingen de deelnemers zelf aan de slag. Schort voor, palet in de hand en de inspiratie de vrije loop. Vier deelnemers schilderen al eerder, voor de anderen was het een eerste kennismaking. En met verrassende resultaten. Deze resultaten zijn vanaf 14 juli een week lang te zien in de Rob Sterkenzaal, Eemstein 1A in Zwijndrecht.

De workshop wordt in september nogmaals georganiseerd, ditmaal voor bewoners van de Pruylen-borg in Zwijndrecht.

Lang Leve Kunst
In 2015 zijn drie miljoen Nederlanders 65 jaar of ouder. Zij hebben veelal tijd en behoefte om aan kunst en cultuur deel te nemen. Het meerjarenprogramma Lang Leve Kunst streeft naar een geva-rieerd en uitdagend cultureel aanbod voor ouderen (65+), stimuleert samenwerking en interactie tussen ouderen en jongeren door middel van kunstprojecten en bevordert de samenwerking tus-sen de domeinen welzijn, zorg en kunst.
Lang Leve Kunst wordt uitgevoerd en ondersteund door de ministeries van VWS en OCW, de Ne-derlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV), het Fonds voor Cultuurparticipatie, het VSBfonds.  het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK. De twee laatstgenoemde fondsen geven een financiële ondersteuning aan dít project. Meer informatie: www.langlevekunst.nl

Lees meer over:

eemstein zonnestein pruylen-borg
Deel dit bericht met je vrienden!