woensdag 20 oktober 2021

Alles over Zwijndrecht

Oude en nieuwe aandachtspunten dorpsraad Heerjansdam

11 juni 2014 (door Hennie van der Zouw)

HEERJANSDAM - Met het “vernieuwen” van de dorpsraad van Heerjansdam zijn nieuwe inzichten en ideeën naar buiten gekomen.

Centrum
Uiteraard houdt de dorpsraad zich ook nog bezig met lopende zaken zoals het centrum dat nodig verbeterd moet worden. De wens van de dorpsraad is een mooi aantrekkelijk en modern centrum. De dorpsraad onderzoekt op dit moment de mogelijkheden hiervoor.

Windmolens
Ook de windmolens houden de gemoederen flink bezig. De dorpsraad bestudeert de voor- en nadelen van windmolens en heeft gesprekken gevoerd met deskundigen en de gemeente. Op dit moment is de dorpsraad geen voorstander van het plaatsen van windmolens in dit druk bewoonde gebied.

Woonzorgcomplex
Ook bij het Wozoco is vooral ligging een punt van aandacht. De wens van de dorpsraad is dat het pand naar achteren geplaatst wordt om voldoende leefkwaliteit van de omwonenden te kunnen garanderen. De dorpsraad vraagt hier dringend aandacht voor bij de gemeente.

Armoede in Heerjansdam
Een nieuw aandachtspunt is de oprukkende armoede. Ongeveer 10% van de Nederlandse bevolking leeft op of onder de armoedegrens. Ook in Heerjansdam is armoede aan de orde. Bewoners in het dorp zijn daar niet open over omdat hier taboe op rust. De dorpsraad vindt dat mensen zich daarover niet hoeven te schamen en zal de komende jaren via de website en de nieuwsbrief onder de aandacht brengen waar men terecht kan voor hulp en advies. Ook zal er contact worden gelegd met andere partijen om te zien waar de dorpsraad zijn steentje bij kan dragen. Niet zozeer door het beschikbaar stellen van middelen maar vooral door het leggen van verbindingen tussen partijen.

Bijschrift foto: De leden van de dorpsraad, vlnr. Femke Prenen (penningmeester), Karin van Kester (dorpsraadcoördinator), Marjan Kooiman, Astrid Hovingh, Arnold de Jong (ass. voor-zitter), Mike van der Neut, Jan Kruisinga (voorzitter) en Myriam van Gruijthuijsen.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!