Saturday 18 September 2021

Alles over Zwijndrecht

Diverz legt 2e moestuin aan met steun van sponsors, kerk en Zwijndrecht Werkt

26 mei 2014 (door Hennie van der Zouw)

ZWIJNDRECHT - Het opbouwwerk van Diverz heeft met steun van organisaties en sponsors een 2e moestuin achter wijkgebouw Kort Ambacht Zuid aangelegd. De opbrengst van de tuin zal, net als de oogst van de moestuin op Volkstuinencomplex, ten goede komen aan de Voedselbank.

Het opbouwwerk kreeg dankzij de inzet van de Vaste Burchtkerk het aanbod van twee bedrijven om een deel van het veld om te ploegen. Vrijwilligers van Zwijndrecht Werkt leggen het veld aan, zaaien de planten en onderhouden het geheel. Na de zomer zal de oogst deels verkocht worden en deels geschonken worden aan de Voedselbank. Met de opbrengst uit de verkoop worden de kosten van moestuin Bakestein betaald.

De aanleiding voor Diverz en haar samenwerkingspartners om dit te ondernemen is de toenemende armoede. Diverz bedankt de Vaste Burchtkerk, Jac Biemond loon- en verhuurbedrijf en Biemond en Van Pelt Verhuur graafmachines voor hun inzet om het terrein bouwrijp te maken voor bewerking en de vrijwilligers van Zwijndrecht Werkt. De Vaste Burchtkerk gaat samen met Diverz en Zwijndrecht Werkt nog meer doen in het kader van armoede.

Wilt u ook iets bijdragen, bijv. het onderhoud van een van de twee moestuinen, inzamelen van geld of het organiseren van activiteiten, die bijdragen aan tegengaan van armoede, dan kunt u contact opnemen met opbouwwerk van Diverz. Kijk voor meer informatie hierover op: www.diverz.info.

Deel dit bericht met je vrienden!